General

Professor Yuxin Leng, male,  Doctor Supervisor 

Shanghai Institute of Optics and fine mechanics(SIOM), Chinese Academy of Sciences(CAS)
Email: lengyuxin@siom.ac.cn
Telephone: 021-69918436 
Address: Qinghe Road No.390, Jiading District, Shanghai city, China 
Postcode: 201800 

Research Areas

Ultraintense and Ultrashort Laser Technology

Education

Ph.D,  Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics(SIOM), Chinese Academy of Sciences(CAS),  1997-2002

BachelorWuhanUniversity, 1993-1997


Experience

   
Work Experience

2005.11 - Now   Researcher, SIOM, CAS, Shanghai, China

2015.12 - Now  Director of the state key laboratory of high field laser physics, SIOM, CAS, Shanghai, China 

2006.3 - 2007.5  Visiting Scholar, University of Washington, USA

Teaching Experience


Honors & Distinctions

2018 Shanghai Academic Research Leader

2015 Technological Leading Talent of Shanghai

2012 First Prize of Progress Prize in Scientific and Collective Technology of Shanghai

2011 Receivied special government allowance from the State Council

2003 First Prize of the State Preeminent Science and Technology Award of China

2003 First Prize of Progress Prize in Scientific and Collective Technology of Shanghai

Publications

   
Papers

 1. Yuxin Leng. Shanghai Superintense Ultrafast Laser Facility. Chinese Journal of Lasers, 46(1):0100001 (2019)
 2. Pengfei Wang1, Beijie Shao1, Hongpeng Su, Xinlin Lv, Yanyan Li*, Yujie Peng*, Yuxin Leng*. High-repetition-rate, high-peak-power 1450 nm laser source based on optical parametric chirped pulse amplification. High Power Laser Science and Engineering, 7, E32:1-5(2019)

 3. Jie Yang1, Zhengzheng Liu1,  Zhiping Hu, Fanju Zeng, Zeyu Zhang, Yao Yao, Zhiqiang Yao, Xiaosheng Tang*, Juan Du*, Zhigang Zang, Mingyu Pi, Liang Liu, Yuxin Leng*. Enhanced Single-Mode Lasers of All-Inorganic Perovskite Nanocube by Localized Surface Plasmonic Effect from Au Nanoparticles.  Journal of Luminescence, 208: 402–407(2019)

 4. Linpeng Yu, Yi Xu*, Shuai Li, Yanqi Liu, Jiabing Hu, Fenxiang Wu, Xiaojun Yang, Zongxin Zhang, Yuanfeng Wu, Peile Bai, Xinliang Wang, Xiaoming Lu, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. Investigation of the temporal contrast evolution in a 10-PW-level Ti: sapphire laser facility. Optics Express, 27(6): 8683-8695(2019)

 5. Ruirui Zhao, Lingling Qiao, Ding Wang*, Yu Zhao, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Spectral broadening of radially polarized pulses through a gas-filled hollow-core fiber. Optics & Laser Technology, 112: 222-228(2019)

 6. Z. Y. HUANG, Y. F. CHEN,  F. YU, D. WANG*, R. R. ZHAO,Y. ZHAO,S. F. GAO, Y. Y. WANG, P. WANG, M. PANG,Y. X. LENG*. Continuously wavelength-tunable blueshifting soliton generated in gas-filled photonic crystal fibers. Optics Letters, 44(7):1805-1808(2019)

 7. Zhengzheng Liu1,Zhiping Hu1,Tongchao Shi, Juan Du*,Jie Yang, Zeyu Zhang, Xiaosheng Tang*, Yuxin Leng*. Stable and enhanced frequency up-converted lasing from CsPbBr3 quantum dots embedded in silica sphere. Optics Express, 27(7):9459-9466(2019)

 8. Hongpeng Su, Yujie Peng*, Yanyan Li, Xiaoming Lu, Junchi Chen, Pengfei Wang, Xinlin Lv, Beijie Shao, Yuxin Leng*. Multipass active stretcher with large chirp for high-flux ultra-intense lasers, Optics Letters, 44(8):1980-1983(2019)

 9. Zhiyuan Huang, Ding Wang*, Yifei Chen, Ruirui Zhao, Yu Zhao, Sungmo Nam, Changhwan Lim, Yujie Peng, Juan Du, Yuxin Leng*. Wavelength-tunable few-cycle pulses in visible region generated through soliton-plasma interactions.  Optics Express, 26(26): 34977-34993(2018)

 10. Wenqi Li1, Zebiao Gan1, Lianghong Yu, Cheng Wang, Yanqi Liu, Zhen Guo, Lu Xu, Min Xu, Yin Hang, Yi Xu, Jianye Wang, Pei Huang, He Cao, Bo Yao, Xiaobo Zhang, Lingru Chen, Yunhai Tang,  Shuai Li,  Xingyan Liu, Shanming Li, Mingzhu He, Dinjun Yin, Xiaoyan Liang*, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. 339 J high-energy Ti: sapphire chirped-pulse amplifier for 10 PW laser facility.Optics Letters, 43(22): 5681-5684(2018)

 11. Weiwei Chen, Tongchao Shi, Juan Du*, Zhigang Zang, Zhiqiang Yao, Meng Li, Kuan Sun, Wei Hu, Yuxin Leng*,  Xiaosheng Tang*. Highly Stable Silica-Wrapped Mn-Doped CsPbCl3Quantum Dots for Bright White Light-Emitting Devices, ACS Applied Materials & Interface, 10: 43978-43986(2018)

 12. Zhengzheng Liu1, Jie Yang1, Juan Du* , Zhiping Hu, Tongchao Shi, Zeyu Zhang, Yanqi Liu, Xiaosheng Tang, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Robust Subwavelength Single-Mode Perovskite Nanocuboid Laser. ACS Nano, 12 (6), 5923-5931(2018)

 13. Zeyu Zhang, Lu You, Juan Du*, Junling Wang, Zuanming Jin, Guohong Ma*, Yuxin Leng*. Ultrafast electron-phonon coupling and photo-induced strain in the morphotropic phase boundary of BixDy1−xFeO3 films. Scientific Reports,  8(1):3258(2018)

 14. Xiaoming Lu* , Xinliang Wang, Yuxin Leng*, Xiaoyang Guo, Yujie Peng, Yanyan Li, Yi Xu, Rongjie Xu,and Xinyuan Qi. Suppressing Temporal Pedestal in Nd: glass Laser Systems by Avoiding Far-Field Spectral Phase Noise. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 24(5): 8800506(2018)

 15. Xinliang Wang, Xiaoming Lu*, Yanqi Liu, Yi Xu, Cheng Wang, Shuai Li, Linpeng Yu, Xingyan Liu, Keyang Liu, Rongjie Xu, Yuxin Leng*.Broadband spectral shaping in regenerative amplifier based on modified polarization-encoded chirped pulse amplification. Applied Physics Express, 11(6):062701, (2018)

 16. Pengfei Wang1, Yanyan Li1, Wenkai Li, Hongpeng Su, Beijie Shao, Shuai Li, Cheng Wang, Ding Wang, Ruirui Zhao, Yujie Peng*, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu. 2.6mJ/100Hz CEP stable near-single-cycle 4μm laser based on OPCPA and hollow-core-fiber compression. Optics Letters, 43:2197-2200 (2018)

 17. Linpeng Yu1, Yi Xu1, Yanqi Liu, Yanyan Li, Shuai Li, Zhengzheng Liu, Wenkai Li, Fenxiang Wu, Xiaojun Yang, Yanli Yang, Cheng Wang, Xiaoming Lu, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. High-contrast front end based on cascaded XPWG and femtosecond OPA for 10-PW-level Ti: sapphire laser, Optics Express 26(3): 2625-2633(2018)

 18. Fenxiang Wu, Linpeng Yu, Zongxin Zhang, Wenkai Li, Xiaojun Yang, Yuanfeng Wu, Shuai Li, Cheng Wang, Yanqi Liu, Xiaoming Lu, Yi Xu*,  Yuxin Leng*. Investigations of gain redshift in high peak power Ti: sapphire laser systems. Optics & Laser Technology, 103: 177-181(2018)

 19. Ding Wang*, Lingling Qiao, Ruirui Zhao, Yu Zhao, Yuxin Leng*. Propagation dynamics of radially polarized pulses in a gas-filled hollow-core fiber. Optics Express, 25(4):3083-3091 (2017).
 20. Zebiao Gan, Lianghong Yu, Shuai Li, Cheng Wang, Xiaoyan Liang*, Yanqi Liu, Wenqi Li, Zhen Guo, Zutao Fan, Xiaolong Yuan, Lu Xu, Zhengzheng Liu, Yi Xu, Jun Lu, Haihe Lu, Dingjun Yin, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. 200 J high efficiency Ti:sapphire chirped pulse amplifier pumped by temporal dual-pulse. Optics Express, 25(5):5169-5178 (2017).
 21. Wenkai Li, Yanyan Li*, Yi Xu, Xiaoyang Guo, Jun Lu, Pengfei Wang, and Yuxin Leng*. Design and simulation of a single-cycle source tunable from 2 to 10 micrometers. Optics Express, 25(6): 7101-7111 (2017).
 22. Shuai Li, Cheng Wang, Yanqi Liu, Yi Xu, Zhengzheng Liu, Jun Lu, Yanyan Li, Xingyan Liu, Zhaoyang Li, Yuxin Leng*, Ruxin Li*. Dispersion management of the SULF front end. Quantum Electronics, 47(3): 179-183 (2017).
 23. Wenkai Li, Yanyan Li*, Yi Xu, Jun Lu, Pengfei Wang, Juan Du, Yuxin Leng*. Measurements of nonlinear refraction in the mid-infrared materials ZnGeP 2, and AgGaS2. Applied Physics B, 123(3):82 (2017) .
 24. Junchi Chen, Yujie Peng*, Zongxin Zhang, Hongpeng Su, Yuxin Leng*, Dapeng Jiang, Fengkai Ma, Xiaobo Qian, Fei Tang, Liangbi Su*. Demonstration of a diode pumped Nd,Y co-doped SrF 2, crystal based, high energy chirped pulse amplification laser system. Optics Communications, 382:201-204 (2017).
 25. Fenxiang Wu, Linpeng Yu, Jun Lu, Wenkai Li, Yi Xu*, Yuxin Leng*. Suppression of thermal lens effect in high-pulse-energy Ti:sapphire amplifiers. Optics & Laser Technology, 87:94-98 (2017).
 26. Zhiyuan Huang Ding Wang, Lang Zheng, Wenkai Li, Ruirui Zhao, Yuxin Leng*. Field-free molecular orientation enhanced by tuning intensity ratio of a three-color laser field, Chinese Physics B, 26(5):054209(2017).
 27. Zongxin Zhang, Xiaoming Lu, Yuxin Leng *. Multi-operation laser oscillator: an example of multi-operation laser. Frontiers of Optoelectronics, 10(1): 14-17 (2017).
 28. Ruirui Zhao, Ding Wang*, Zhiyuan Huang, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Spatiotemporal propagation dynamics of intense optical pulses in loosely confined gas-filled hollow-core fibers. Chinese Physics B, 26(1): 014208 (2017). 
 29. Fenxiang Wu1, Yi Xu1, Zhaoyang Li, Wenkai Li, Jun Lu, Cheng Wang, Yanyan Li, Yanqi Liu, Xiaoming Lu, Yujie Peng, Ding Wang, Leng Yuxin*, Li Ruxin*. A novel measurement scheme for the radial group delay of large-aperture ultra-short laser pulses. Optics Communications, 367: 259-263 (2016). 
 30. Xiaosheng Tang, Zhiping Hu, Weiwei Chen, Xin Xing, Zhigang Zang *, Wei Hu, Jing Qiu, Juan Du *, Yuxin Leng, Xiaofang Jiang, Liqiang Mai. Room temperature single-photon emission and lasing for all-inorganic colloidal perovskite quantum dots, Nano energy 28:462–468 (2016).
 31. Juan Du, Juha Harra, Matti Virkki, Jyrki M. Mäkelä, Yuxin Leng, Martti Kauranen*, Takayoshi Kobayashi*, Surface-Enhanced Impulsive Coherent Vibrational Spectroscopy, " Scientific Reports 6:36471(2016).
 32. Yun Chen, Yanyan Li, Wenkai Li, Xiaoyang Guo, Yuxin Leng *. Generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable mid-infrared pulse from a KTA optical parametric amplifier. Optics Communications, 365:7-13 (2016).
 33. Wenkai Li, Yun Chen, Yanyan Li *, Yi Xu, Xiaoyang Guo, Jun Lu, Fenxiang Wu, Xinliang Wang, Shuai Li, Yuxin Leng*. Generation of a smooth temporal pulse envelope and phase profiles in a parametric amplification process. Journal of the optical society of America B, 33(11):1-8 (2016).
 34. Shuai Li, Zhaoyang Li, Cheng Wang, Yi Xu, Yanyan Li, Yuxin Leng *, Ruxin Li *. Broadband spectrographic method for precision alignment of compression gratings. Optical Engineering, 55(8):086105 (2016).
 35. Yi Xu, Wenkai Li, Fenxiang Wu, Yanyan Li, Cheng Wang, Zhaoyang Li, Xiaoming Lu, Yanqi Liu, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. A Stable 200TW / 1Hz Ti:sapphire laser for driving full coherent XFEL. Optics & Laser Technology, 79:141-145 (2016).
 36. Qiao Lingling, Wang Ding*, Leng Yuxin*. Spatiotemporal dynamics of an optical pulse propagating in multimode hollow-core fibers filled with prealigned molecular gases. Physical Review A, 93(2):023832 (2016).
 37. Zhiyuan Huang, Ye Dai, Ruirui Zhao, Ding Wang*, Yuxin Leng*. Generation of few-cycle laser pulses:Comparison between atomic and molecular gases in a hollow-core fiber. Chinese Physics B, 25(7): 074205 (2016).
 38. Zhiyuan Huang, Ding Wang, Ye Dai, Yanyan Li, Xiaoyang Guo, Wenkai Li, Yun Chen, Jun Lu, Zhengzheng Liu, Ruirui Zhao, Yuxin Leng *.Design of intense 1.5-cycle pulses generation at 3.6 µm through a pressure gradient hollow-core fiber. Optics Express, 24(9):261260 (2016).
 39. Jun Lu, Zhiyuan Huang, Ding Wang, Yi Xu, Yanqi Liu, Xiaoyang Guo, Wenkai Li, Fenxiang Wu, Zhengzheng Liu, Yuxin Leng*. Nonlinear compression of picosecond chirped pulse from thin-disk amplifier system through a gas-filled hollow-core fiber, Chinese Physics B, 25(12):124207, (2016).
 40. Junchi Chen, Xiao Zou, Yujie Peng*, Hongpeng Su, Yuxin Leng*. 1.88-μm, Ba(NO3)2-based Raman Laser Pumped by KTP-based Optical Parametric Oscillator Laser, Chinese Optical Letters, 14(11): 111401 (2016).
 41. Junchi Chen, Yujie Peng*, Hongpeng Su, Yuxin Leng*. Polarization Beam Combination Technique for Gain Saturation Effect Compensation in high-energy systems. Optical Engineering , 55(6): 066111(2016).
 42. Xiaoyang Guo*, Yuxin Leng, Yanan Li, Wenkai Li, Xiaoming Lu, Yi Xu, Ruxin Li. Experimental demonstration of broadband femtosecond optical parametric amplification based on YCOB crystal at near critical wavelength degeneracy. Optics Communications, 370:98-102(2016).
 43. Xiaoming Lu, Yujie Peng, Yanyan Li, Xiaoyang Guo, Yuxin Leng*, Zhan Sui*, Yi Xu, and Xinliang Wang. High contrast amplification at 1053 nm limited by pulse stretching-compressing process. Chinese Optics Letters, 14: 023201(2016).
 44. Cheng Wang, Zhaoyang Li, Shuai Li, Yanqi Liu, Yuxin Leng*, Li Ruxin. Bidirectional grating compressors, Optics Communications, 371: 248-251 (2016).
 45. Dongjia Han, Bing Xue,Takayoshi Kobayashi, Tomohiro, Juan Du*, Miyatake, Hitoshi Tamiaki, Xin Xing, Wei Yuan, Yanyan Li, Yuxin Leng*, Excitonic and vibrational coherence in artificial photosynthetic systems studied by negative-time ultrafast laser spectroscopy, Physical Chemistry Chemical Physics, 18: 24252-24260 (2016). 
 46. Lianghong Yu, Xiaoyan Liang*, Lu Xu, Wenqi Li, Chun Peng, Zhanggui Hu, Cheng Wang, Xiaoming Lu, Yuxi Chu, Zebiao Gan, Xiaodi Liu, Yanqi Liu, Xinliang Wang, Haihe Lu, Dingjun Yin, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, and Zhizhan Xu*. Optimization for high-energy and high-efficiency broadband optical parametric chirped-pulse amplification in LBO near 800  nm, Optics Letters, 40(14): 3412-3415 (2015).
 47. Yuxi Chu1, Zebiao Gan1, Xiaoyan Liang*, Lianghong Yu , Xiaoming Lu, Cheng Wang, Xinliang Wang, Lu Xu, Haihe Lu, Dingjun Yin, YuxinLeng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. High-energy large-aperture Ti:sapphire amplifier for 5 PW laser pulses. Optics Letters, 40(21):5011-5014 (2015).
 48. Juan Du, Zehan Li, Bing Xue, Takayoshi Kobayashi, Dongjia Han, Yuanan Zhao*,  Yuxin Leng*, Ultrafast pre-breakdown dynamics in Al2O3/SiO2 reflector by femtosecond UV laser spectroscopy, Optics Express, 23: 17653 (2015).
 49. Dongjia Han, Juan Du*, Takayoshi Kobayashi, Tomohiro Miyatake, Hitoshi Tamiaki, Yanyan Li, Yuxin Leng*, Excitonic Relaxation and Coherent Vibrational Dynamics in Zinc Chlorin Aggregates for Artificial Photosynthetic Systems, Journal of Physical Chemistry B, 119(37):12265-12273 (2015). 
 50. Dongjia Han, Yanyan Li, Juan Du*, Kun Wang, Yongfang Li, Tomohiro Miyatake,Hitoshi Tamiaki, Takayoshi Kobayashi,Yuxin Leng*, Ultrafast laser system based on noncollinear optical parametric amplification for laser spectroscopy, Chinese Optics Letters, 13(12):121401 (2015).
 51. Zehan Li, Juan Du*, Yuanan Zhao*, Yueliang Wang, Yuxin Leng, Jianda, Modeling the effect of nanosecond laser conditioning on the femtosecond laser-induced damage of optical films, Optics Express, 23:14774 (2015).
 52. Ding Wang*, Lingling Qiao, Zhiyuan Huang, Yuxin Leng*, Measuring electronic Kerr and rotational parameters of gases with hollow-core fibers. Journal of the Optical Society of America B, 32(11):2238-2245 (2015).
 53. Zhiyuan Huang, Ding Wang, Yuxin Leng*, Ye Dai. Few-cycle laser pulses generation with frequency tuning in a molecular gas-filled hollow-core fiber. Optics Express, 23(14): 17711-17719 (2015).
 54. Zhiyuan Huang, Ding Wang, Yuxin Leng*, Ye Dai*. Tuning the central wavelength by hundreds of nanometers using ultrafast molecular phase modulation. Physical Review A, 91(4):043809 (2015).
 55. Zhiyuan Huang, Ding Wang, Yuxin Leng*, Ye Dai*. Picosecond pulses compression at 1053-nm center wavelength by using a gas-filled hollow-core fiber compressor. Chinese Physics B, 24(1):303-308 (2015).
 56. Zhiyuan Huang, Ding Wang, Yuxin Leng*, Ye Dai*. Field-free orientation of CO molecules induced by a chirped pulse. Chemical Physics Letters, 627:53-57 (2015).
 57. Yapei Peng, Xiao Zou, Zhengyuan Bai, Yuxin Leng, Benxue Jiang*, Xiongwei Jiang, Long Zhang*, Mid-infrared laser emission from Cr:ZnS channel waveguide fabricated by femtosecond laser helical writing, Scientific Reports, 5:18365 (2015).
 58. Xiao Zou, Yuxin Leng*, Yanyan Li, Yanyan Feng, Peixiong Zhang, Yin Hang, Jun Wang, Passively Q-switched mode-locked Tm:LLF laser with a MoS2 saturable absorber, Chinese Optics Letters. 13(08):081405 (2015).
 59. Xiaoyang Guo, Jun Lu, Wenkai Li, Yi Xu, Xiaoming Lu, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Chirped pulse Raman amplification in Ba(NO3)2 crystals, Optics & Laser Technology, 67:8-11 (2015).
 60. Xiaoyang Guo, Xiao Zou, Yi Xu, Xiaoming Lu, Yanyan Li, Cheng Wang, Yuxin Leng*, Ruxin Li*.       Investigation of the high-temporal contrast seed pulse amplification in optical parametric chirped pulse amplifier, Optics Communications, 334:323-327 (2015).
 61. Xiaoyang Guo, Yuxin Leng* Yanyan Li, Xiao Zou, Jun Lu, Wenkai Li, Xiaoming Lu, Yi Xu, Yanqi Liu, Ruxin Li*. Experimental and numerical study on chirped transient stimulated Raman scattering in dispersive medium, Optics Communications, 351: 85-90(2015).
 62. 郭晓杨, 冷雨欣*, 许毅, 黎文开, 陆效明, 彭宇杰, 陆俊, 王乘, 李儒新*. Offner展宽器的矩阵光学分析与实验设计. 光学学报, 35(7):202-207 (2015). 
 63. 郭晓杨, 冷雨欣*, 许毅, 陆效明, 王乘, 李儒新*. 光参量放大相位匹配角度的计算. 中国激光, 42(8):28-36 (2015).
 64. Zhaoyang Li*, Shuai Li, Cheng Wang, Yi Xu, Fengxiang Wu, Yanyan Li, and Yuxin Leng*. Stable and near Fourier-transform-limit 30fs pulse compression with a tiled grating compressor scheme. Optics Express, 23(26):33386-33395 (2015).
 65. Zhaoyang Li, Cheng Wang, Shuai Li, Yi Xu, Lei Chen, Yaping Dai, Yuxin Leng*. Fourth-order dispersion compensation for ultra-high power femtosecond lasers. Optics Communications, 357: 71-77(2015). 
 66. Xiaoyang Guo, Yi Xu, Yanyan Li, Xiao Zou,  Xiaoming Lu, Cheng Wang, Yuxin Leng*,  Ruxin Li*. Generation of a high-temporal contrast ultrafast laser pulse near 1,053 nm through stimulated Raman frequency shift. Applied Physics B, 117(3): 973-978 (2014).
 67.  Xiaoyang Guo, Yi Xu, Xiao Zou, Xiaoming Lu, Yanyan Li, Cheng Wang, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Non-collinear phase-matching geometries in optical parametric chirped-pulse amplification, Optics Communications , 330:24-29(2014).
 68. Xiaoyang Guo, Cheng Wang, Yuxin Leng*, Ruxin Li. Bandwidth analysis of type-I optical parametric chirped pulse amplification systems, Joumal of the Optical Society America B, 31(11):2615-2620 (2014).
 69. Xiao Zou, Yufen Dai, Yanyan Li, Y J Dong, Juan Du, Yuxin Leng*, Cr:ZnSe single crystal laser by pumping into the zero phonon line for efficiency enhancement, Laser Physics Letters, 11:115810 (2014).
 70. Xiaoming, Lu, Yuxin Leng*, Z Sui*, Yanyan Li, Zongxin Zhang, Yi Xu, Xiaoyang Guo, Yanqi Liu. High amplified spontaneous emission contrast of 1011 in a Nd:glass laser based on a hybriddouble chirped pulse amplification scheme, Laser Physics, 24:105301 (2014).
 71. Ding Wang*, Leng Yuxin*, Huang Zhiyuan. Divided-pulse compression with gas-filled hollow-core fiber for generation of high-energy few-cycle pulses, Journal of the Optical Society of America B, 31(6):1248-1254 (2014). 
 72. Yanyan Li, Xiaoyang Guo, Xiao Zou, Yi Xu, Yuxin Leng*. High temporal contrast frontend with optical parametric amplifier for high powerful femtosecond laser. Optics & Laser Technology, 57: 165-168 (2014). 
 73. Yufen Dai, Yanyan Li, Xiao Zou, Benxue Jiang, Yin Hang, Yuxin Leng*. Compact passively Q-switched Tm:YLF laser with a polycrystalline Cr:ZnS saturable absorber, Optics and Laser Technology, 57: 202-205(2014).
 74. Yi Xu, Yuxin Leng*, Xiaoyang Guo, Xiao Zou, Yanyan Li, Xiaoming Lu,Cheng Wang, Yanqi Liu, Xiaoyan Liang, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. Pulse temporal quality improvement in a petawatt Ti: sapphire laser based on cross-polarized wave generation. Optics Communications, 313: 175-179 (2014).
 75.  Ding Wang*, Yuxin Leng*. Measuring high-order Kerr effects of noble gases based on spectral analysis, Optics Communications,  328: 41-48 (2014).
 76. Yi Xu, Xiaoyang Guo, Yansui Huang, Yanyan Li, Xiaoming Lu, Cheng Wang, Yanqi Liu, Wenpeng Wang, Hui Zhang, Yuxin Leng*, Xiaoyan Liang, Baifei Shen, Ruxin Li*, Zhizhan Xu. Enhancement of temporal contrast in a femtosecond petawatt Ti: sapphire laser. Laser Physics Letters, 10(9): 095302 (2013). 
 77. Yansui Huang, Chunmei Zhang* ,Yi Xu, Dongxue Li, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. Ultrashort pulse temporal contrast enhancement based on noncollinear optical-parametric amplification, Optics Letters, 36(6): 781-783 (2011).
 78. Chuang Li, Ding Wang, Liwei Song, Jun Liu, Peng Liu, Canhua Xu, Yuxin Leng*, Ruxin Li*, Zhizhan Xu*. Generation of carrier-envelope phase stabilized intense 1.5 cycle pulses at 1.75 μm, Optics Express, 19(7): 6783-6789(2011).
 79. Liwei Song, Yuxin Leng*, Chunmei Zhang, Jianliang Wang, Chuang Li, Ruxin Li*. Carrier-envelope phase offset for pulses from a tunable optical parametric amplifier. Optics Communications, 284(12): 3047-3050 (2011).

Patents

( 1 ) 飞秒光学参量放大器, 发明, 2013, 第 3 作者, 专利号: ZL201310180241.4
( 2 ) 利用碳纳米管控制场发射电子发散角的方法, 发明, 2014, 第 2 作者, 专利号: ZL2012100463165
( 3 ) 激光束引导的液滴靶控制系统, 发明, 2013, 第 1 作者, 专利号: ZL201310139421.8
( 4 ) 平面镜拼接大口径光栅脉冲压缩器, 发明, 2014, 第 1 作者, 专利号: ZL201110275133.6
( 5 ) 全光驱动的全想干台式X射线自由电子激光器, 发明, 2013, 第 4 作者, 专利号: ZL201110306011.9
( 6 ) 多通激光晶体通光口径扩大装置及其安装方法, 发明, 2013, 第 2 作者, 专利号: ZL201310141432.X
( 7 ) 激光啁啾脉冲分束环路光栅压缩器, 发明, 2017, 第 1 作者, 专利号: ZL201510005270.6
( 8 ) 基于脉冲分割的飞秒激光脉冲宽度压缩装置, 发明, 2016, 第 2 作者, 专利号: ZL201410056863.0
( 9 ) 基于激光晶体拼接的折转多通放大装置, 发明, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201610069230.2
( 10 ) 基于溶胶射流靶的LPP-EUV光源系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201510270184.8
( 11 ) 激光晶体通光口径扩大装置及其安装方法, 发明, 2016, 第 2 作者, 专利号: ZL201310143220.5
( 12 ) 带有抑制寄生振荡的大孔径钛宝石冷却装置, 发明, 2014, 第 5 作者, 专利号: ZL201210267366.6
( 13 ) 载波包络相位稳定的宽光谱带宽超短激光脉冲种子源, 发明, 2013, 第 5 作者, 专利号: ZL201110434044.1
( 14 ) 惰性气体非线性折射率系数的测量装置和测量方法, 发明, 2012, 第 2 作者, 专利号: ZL201110129428.2
( 15 ) 飞秒激光脉冲宽度压缩装置, 发明, 2013, 第 2 作者, 专利号: ZL201110129419.3
( 16 ) 超短激光脉冲飞秒量级延时同步方法, 发明, 2016, 第 5 作者, 专利号: ZL201410081766.7
( 17 ) 高功率激光分离啁啾脉冲多程放大系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201410160166.X
( 18 ) 误差解调相干组束激光系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201410830167.0
( 19 ) 高对比度的啁啾脉冲放大装置, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201410025427.7
( 20 ) 多脉冲组合泵浦的LPP-EUV光源系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201510080857.3
( 21 ) 通用水平转台绝对角度和旋转角度的测量方法, 发明, 2017, 第 5 作者, 专利号: ZL201510054221.1
( 22 ) 柱面展宽器光栅对的调节方法, 发明, 2017, 第 4 作者, 专利号: ZL201510757417.7
( 23 ) 超宽带相干合成啁啾脉冲放大激光系统, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201510031289.8
( 24 ) 高能钛宝石多通放大器热透镜效应的抑制方法, 发明, 2018, 第 3 作者, 专利号: ZL201610006385.1
( 25 ) 消除高阶色散的啁啾脉冲展宽压缩放大系统, 发明, 2018, 第 2 作者, 专利号: ZL201410083576.9
( 26 ) 大能量周期量级超高信噪比飞秒种子脉冲产生装置, 发明, 2018, 第 3 作者, 专利号: ZL201610323541.7
( 27 ) 基于激光晶体拼接的折转多通放大装置, 发明, 2018, 第 1 作者, 专利号: ZL201610069230.2
( 28 ) 大口径超短激光脉冲前沿径向群延迟的测量装置和测量方法, 发明, 2018, 第 4 作者, 专利号: ZL201610005915.0
( 29 ) 基于共腔双拉曼介质以及激光和频的589nm激光器, 发明, 2018, 第 2 作者, 专利号: ZL201710019310.1
( 30 ) 一种用于飞秒激光脉冲放大系统中脉冲前沿畸变的补偿装置和补偿方法, 发明, 2018, 第 3 作者, 专利号: ZL201610005558.8
( 31 ) 大能量反射式光衰减器, 发明, 2018, 第 2 作者, 专利号: ZL201510898112.8
( 32 ) 宽带高效激光放大装置, 发明, 2018, 第 5 作者, 专利号: ZL201510014607.X

Research Interests

Superintense Ultrafast Laser and Its Applications


Conferences

Invited Talks

1. Recent progress of implementing SULF project and SEL project.

     Yuxin Leng, in Advanced Laser and Their Applications (ALTA) 2019, 2019-05-15, Jeju, Korea

2. Recent Progress on the ultraintense ultrafast laser at SIOM

    Yuxin Leng, in the 8th Conference of the International Committee on Ultrahigh Intensity Lasers(ICUIL2018), 2018-09-09, Lindau, Germany

3. Current status of 10 PW laser and 100 PW laser project

    Yuxin Leng, in The 7th Advanced Lasers and Photon Sources Conference (ALPS '18), 2018-04-24,Yokohama, Japan
4. From SULF-10PW to SEL-100PW-Status and Plan of ultra-intense and ultrashort Laser in SIOM 

    Yuxin Leng, in A Scientific Journey from Wakefields to Astrophysics and Fusion: A Symposium in Honor of Toshiki Tajima, 2018-01-25,          Irvine, USA
5. Ultrafast carrier dynamics related to fs lasers-induced damage in optical coatings

    Yuxin Leng, in SPIE Pacific-rim Laser Damage 2017, 2017-05-21,Shanghai, China
6. Ultrafast Carrier Dynamics Related to fs Lasers-Induced Damage in Optical Coatings  

    Yuxin Leng, in 3 rd International Conference on High Energy Density Physics 2016-09-23, Shenzhen, China
7. Recent Progress on the Ultra-intense and Ultra-short Laser at SIOM

    Yuxin Leng,  in ELI Beamlines Scientific Challenges 2015, 2015-10-18, Prague, Czech Republic
8. Tunable Ultrafast Pulse Laser Generation and its Applications 

    Yuxin Leng, in Optoelectronics Global Conference 2015, 2015-08-29, Shenzhen, China
9. Recent Progress on the Ultra-intense and Ultra-short Laser at SIOM

    Yuxin Leng, in International Conference on Ultrahigh Intensity Lasers, 2014-10-12, Goa, India
10. High Temporal Contrast Femtosecond Petawatt Ti:Sapphire Laser Facility and its Applications

      Yuxin Leng, in 8th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, 2012-08-12, New York, USA
11. Progress on the development and application of femtosecond petawatt Ti:sapphire laser facility at SIOM

      Yuxin Leng, in the 8th Asia Pacafic Laser Symposium (APLS 2012), 2012-05-27, Huangshan, China

Students

Students who have graduated

 

Master Degree Candidate: Bing Zhou, Haibo Yu, Jianliang Wang, Jianzhou Wang, Dongxue Li, Yao Li, Yufen Dai, Yun Chen, Xin Xing, Jianhua Fu, Xihang Yang, Zixiao Du, Kai Zheng

 

Doctoral candidate: Zongxin Zhang, Yanyan Li, Yi Xu, Xiaoming Lu, Xiao Zou, Junchi Chen, Wenkai Li, Ju Lu, Dongjia Han, Xinliang Wang, Fenxiang Wu, Pengfei Wang, Chun Li, Zhengzheng Liu, Yu Zhao, Zhiyuan Huang, Xinlin Lv, Tongchao Shi, Beijie Shao, Ruirui Zhao, Linpeng Yu, Keyang Liu, Chenjing Quan, Jiabing Hu, Junyu Qian, Zijun Zhan

 

 

Current student

 

Master Degree Candidate: Tiandao Chen, Yinfei Liu, Yue Yu,

 

Doctoral candidate: Peile Bai, Jianyu Sun, Donghan Liu, Jinyu Pan, Haidong Chen, Renyu Feng