基本信息
黄仕强  男  博导  中国科学院动物研究所
电子邮件: huangsq@ioz.ac.cn
通信地址: 北京市朝阳区北辰西路1号院5号
邮政编码: 100101

招生信息

   
招生专业
1007J6-再生医学
100101-人体解剖与组织胚胎学
100203-老年医学
招生方向
干细胞
代谢组学
再生医学

教育背景

2009-09--2013-11   哈佛大学 Harvard University   Ph.D.
2005-08--2008-05   普林斯顿大学 Princeton University   B.A.

教授课程

现代组织胚胎学及其技术应用 Current Histology and Embryology and Technologies
Stem Cells & Regenerative Medicine

专利与奖励

   
奖励信息
(1) HHMI International Research Scholar, 特等奖, 其他, 2018
专利成果
[1] 黄仕强. 质谱技术在鉴定肌肉生物标志物的用途. 2023100721659, 2023-01-13.
[2] 黄仕强. D族维生素及其代谢物用于真核动物细胞核糖体激动剂的用途. CN2023100071595, 2023-01-04.
[3] 黄仕强. 棕榈酰肉碱的制药用途. CN2022113736643, 2022-11-03.
[4] 黄仕强. 皮质激素的制药用途. CN2022113707903, 2022-11-03.
[5] 黄仕强. 年轻化骨骼肌肉细胞及其制备方法和应用. CN2021111992617, 2021-11-11.
[6] 黄仕强. 年轻化骨骼肌肉细胞及其制备方法和应用. 2021111992617, 2021-11-01.
[7] 黄仕强. 非多能性细胞及其制备方法和应用. 2021111992458, 2021-11-01.
[8] 黄仕强. 维生素代谢物用于真核动物细胞核糖体激动剂的用途. 2021100090017, 2021-10-01.
[9] 黄仕强. Methods and compositions for tissue regeneration. PCT/CN2020/115635, 2020-01-01.
[10] 黄仕强. 用于对抗代谢疾病的组合物及其用途. PCT/CN2020/112143, 2020-01-01.
[11] 黄仕强. Compositions and use of engineered myogenic cells. PCT/CN2020/092615, 2020-01-01.
[12] 黄仕强. Methods and compositions for muscle regeneration. PCT/CN2019/105890, 2019-01-01.
[13] 黄仕强. Methods and compositions for the metabolic syndrome. PCT/CN2019/103677, 2019-01-01.
[14] 黄仕强. Compositions and use of engineered myogenic cells. PCT/CN2019/088977, 2019-01-01.
[15] 黄仕强. Methods and compositions for efficient differentiation of skeletal muscle progenitor cells into myofibers during muscle regeneration. PCT/SG10201501387X, 2015-01-01.
[16] 黄仕强. Mix of inhibitors of Glycine metabolism that eliminate human pluripotent stem cells. PCT/SG10201404767Q, 2014-01-01.

出版信息

   
发表论文
[1] 黄仕强. Spatial metabolomics reveals skeletal myofiber subtypes. Sci Adv[J]. 2023, [2] 黄仕强. Adult progenitor rejuvenation with embryonic factor. Cell Prolif[J]. 2023, [3] 黄仕强. Muscle Injuries Induce a Prostacyclin-PPARγ/PGC1a-FAO Spike That Boosts Regeneration. Adv Sci (Weinh)[J]. 2023, [4] 黄仕强. XAI-enabled neural network analysis of metabolite spatial distributions. Anal Bioanal Chem[J]. 2023, [5] Fan, Tingting, Wang, Shuo, Jiang, Zongmin, Ji, Shen, Cao, Wenhua, Liu, Wenli, Ji, Yun, Li, Yujing, ShyhChang, Ng, Gu, Qi. Controllable assembly of skeletal muscle-like bundles through 3D bioprinting. BIOFABRICATION[J]. 2022, 14(1): [6] Zongmin Jiang, Liping Zhang, Ziyue Yao, Wenhua Cao, Shilin Ma, Yu Chen, Lu Guang, Zipeng Zheng, Chunwei Li, Kang Yu, Ng ShyhChang. Machine learning‐based phenotypic screening for postmitotic growth inducers uncover vitamin D3 metabolites as small molecule ribosome agonists. CELL PROLIFERATION[J]. 2022, 55(5): [7] Ma, Shilin, ShyhChang, Ng. The Metabaging Cycle. CELL PROLIFERATIONnull. 2022, 55(3): http://dx.doi.org/10.1111/cpr.13197.
[8] Zunpeng Liu, Wei Li, Lingling Geng, Liang Sun, Qiaoran Wang, Yang Yu, Pengze Yan, Chuqian Liang, Jie Ren, Moshi Song, Qian Zhao, Jinghui Lei, Yusheng Cai, Jiaming Li, Kaowen Yan, Zeming Wu, Qun Chu, Jingyi Li, Si Wang, Chunyi Li, JingDong J Han, Reyna HernandezBenitez, Ng ShyhChang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Jing Qu, GuangHui Liu. Cross-species metabolomic analysis identifies uridine as a potent regeneration promoting factor. CELL DISCOVERY[J]. 2022, 8: [9] Wang, Renying, Zhang, Peijing, Wang, Jingjing, Ma, Lifeng, Weigao, E, Suo, Shengbao, Jiang, Mengmeng, Li, Jiaqi, Chen, Haide, Sun, Huiyu, Fei, Lijiang, Zhou, Ziming, Zhou, Yincong, Chen, Yao, Zhang, Weiqi, Wang, Xinru, Mei, Yuqing, Sun, Zhongyi, Yu, Chengxuan, Shao, Jikai, Fu, Yuting, Xiao, Yanyu, Ye, Fang, Fang, Xing, Wu, Hanyu, Guo, Qile, Fang, Xiunan, Li, Xia, Gao, Xianzhi, Wang, Dan, Xu, PengFei, Zeng, Rui, Xu, Gang, Zhu, Lijun, Wang, Lie, Qu, Jing, Zhang, Dan, Ouyang, Hongwei, Huang, He, Chen, Ming, Ng, ShyhChang, Liu, GuangHui, Yuan, GuoCheng, Guo, Guoji, Han, Xiaoping. Construction of a cross-species cell landscape at single-cell level. NUCLEIC ACIDS RESEARCH. 2022, 51(2): 501-516, http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkac633.
[10] Song, Dan, ShyhChang, Ng. An RNA methylation code to regulate protein translation and cell fate. CELL PROLIFERATION[J]. 2022, 55(5): http://dx.doi.org/10.1111/cpr.13224.
[11] Chunwei Li, Kang Yu, Ng ShyhChang, Zongmin Jiang, Taoyan Liu, Shilin Ma, Lanfang Luo, Lu Guang, Kun Liang, Wenwu Ma, Hefan Miao, Wenhua Cao, Ruirui Liu, Lingjuan Jiang, Songlin Yu, Chao Li, Huijun Liu, Longyu Xu, Rongji Liu, Xinyuan Zhang, Gaoshan Liu. Pathogenesis of sarcopenia and the relationship with fat mass: descriptive review. JOURNAL OF CACHEXIA, SARCOPENIA AND MUSCLE[J]. 2022, 13(2): 781-794, [12] Liang, Lingmin, Tian, Yao, Feng, Lin, Wang, Chaoqun, Feng, Guihai, Stacey, Glyn Nigel, ShyhChang, Ng, Wu, Jun, Hu, Baoyang, Li, Wei, Hao, Jie, Wang, Liu, Wang, Yukai. Single-cell transcriptomics reveals the cell fate transitions of human dopaminergic progenitors derived from hESCs. STEM CELL RESEARCH & THERAPY[J]. 2022, 13(1): http://dx.doi.org/10.1186/s13287-022-03104-7.
[13] Cao, Jiani, Stacey, Glyn, ShyhChang, Ng, Zhao, Tongbiao. Developing standards to support cell technology applications. CELL PROLIFERATIONnull. 2022, 55(4): http://dx.doi.org/10.1111/cpr.13210.
[14] Chew, Elaine G Y, Lim, Tze Chiun, Leong, Meng Fatt, Liu, Xingliang, Sia, Yee Yen, Leong, See Ting, YanJiang, Benjamin C, Stoecklin, Celine, Borhan, Rosa, HeilmannHeimbach, Stefanie, Nothen, Markus M, Viasnoff, Virgile, ShyhChang, Ng, Wan, Andrew C A, Philpott, Michael P, Hillmer, Axel M. Observations that suggest a contribution of altered dermal papilla mitochondrial function to androgenetic alopecia. EXPERIMENTAL DERMATOLOGY[J]. 2022, 31(6): 906-917, http://dx.doi.org/10.1111/exd.14536.
[15] Li, ChunWei, Yu, Kang, ShyhChang, Ng, Li, GuoXun, Yu, SongLin, Liu, HuiJun, Yang, Bo, Li, ZiYao, Zhao, YongJie, Xu, LongYu, Xu, Jing, Jiang, LingJuan, Liu, RongJi, Zhang, XinYuan, Li, ShaoFei, Zhang, XiaoWei, Xie, HaiYan, Li, Kang, Zhan, YiXiang, Cui, Min, Tao, HangBo, Li, Yao, Liu, GaoShan, Ni, KeMin, Li, DongJing. Sterol metabolism and protein metabolism are differentially correlated with sarcopenia in Asian Chinese men and women. CELL PROLIFERATION[J]. 2021, 54(4): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8016649/.
[16] ShyhChang, Ng, Li, Lei. Stabilizing Formative Pluripotent States with Germ Cell Competency. CELL STEM CELL[J]. 2021, 28(3): 361-363, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2021.02.021.
[17] Wang, Xiaoxiao, Xiang, Yunlong, Yu, Yang, Wang, Ran, Zhang, Yu, Xu, Qianhua, Sun, Hao, Zhao, ZhenAo, Jiang, Xiangxiang, Wang, Xiaoqing, Lu, Xukun, Qin, Dandan, Quan, Yujun, Zhang, Jiaqi, ShyhChang, Ng, Wang, Hongmei, Jing, Naihe, Xie, Wei, Li, Lei. Formative pluripotent stem cells show features of epiblast cells poised for gastrulation. CELL RESEARCH[J]. 2021, 31(5): 526-541, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000619730300001.
[18] Liu, Tong Ming, Yildirim, Ege Deniz, Li, Pin, Fang, Hai Tong, Denslin, Vinitha, Kumar, Vibhor, Loh, Yuin Han, Lee, Eng Hin, Cool, Simon M, Teh, Bin Tean, Hui, James H, Lim, Bing, ShyhChang, Ng. Ascorbate and Iron Are Required for the Specification and Long-Term Self-Renewal of Human Skeletal Mesenchymal Stromal Cells. STEM CELL REPORTS[J]. 2020, 14(2): 210-225, https://doaj.org/article/4d9d3e38c78343fd95dc58634ee62cac.
[19] Yao, Ziyue, Chen, Yu, Cao, Wenhua, ShyhChang, Ng. Chromatin-modifying drugs and metabolites in cell fate control. CELL PROLIFERATIONnull. 2020, 53(11): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7653270/.
[20] Xu, YaJie, Liu, PeiPei, Ng, ShyhChang, Teng, ZhaoQian, Liu, ChangMei. Regulatory networks between Polycomb complexes and non-coding RNAs in the central nervous system. JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY[J]. 2020, 12(5): 327-336, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7102219895.
[21] Wu, Jun, Song, Dingyun, Li, Zhongwen, Guo, Baojie, Xiao, Yani, Liu, Wenjing, Liang, Lingmin, Feng, Chunjing, Gao, Tingting, Chen, Yanxia, Li, Ying, Wang, Zai, Wen, Jianyan, Yang, Shengnan, Liu, Peipei, Wang, Lei, Wang, Yukai, Peng, Liang, Stacey, Glyn Nigel, Hu, Zheng, Feng, Guihai, Li, Wei, Huo, Yan, Jin, Ronghua, ShyhChang, Ng, Zhou, Qi, Wang, Liu, Hu, Baoyang, Dai, Huaping, Hao, Jie. Immunity-and-matrix-regulatory cells derived from human embryonic stem cells safely and effectively treat mouse lung injury and fibrosis. CELL RESEARCH[J]. 2020, 30(9): 794-809, http://sciencechina.cn/gw.jsp?action=detail.jsp&internal_id=6805741&detailType=1.
[22] ShyhChang Ng, Luo Liaofu. DNA Torsion-based Model of Cell Fate Phase Transitions. 2020, http://arxiv.org/abs/2002.05942.
[23] Xu, Chang, Ooi, Wen Fong, Qamra, Aditi, Tan, Jing, Chua, Benjamin YanJiang, Ho, Shamaine Wei Ting, Das, Kakoli, Isa, Zul Fazreen Adam, Li, Zhimei, Yao, Xiaosai, Yan, Tingdong, Xing, Manjie, Huang, Kie Kyon, Lin, Joyce Suling, Nandi, Tannistha, Tay, Su Ting, Lee, Ming Hui, Tan, Angie Lay Keng, Ong, Xuewen, Ashktorab, Hassan, Smoot, Duane, Li, Shang, Ng, ShyhChang, Teh, Bin Tean, Tan, Patrick. HNF4 alpha pathway mapping identifies wild-type IDH1 as a targetable metabolic node in gastric cancer. GUT[J]. 2020, 69(2): 231-242, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000508194700007.
[24] Liu, Taoyan, Ng ShyhChang. Oncofetal SALL4-Driven Tumorigenesis Is Highly Dependent on Oxidative Phosphorylation, Revealing Therapeutic Opportunities. GASTROENTEROLOGY. 2019, 157(6): 1475-1477, http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2019.09.044.
[25] Li, Chunwei, Yu, Kang, ShyhChang, Ng, Li, Guoxun, Jiang, Lingjuan, Yu, Songlin, Xu, Longyu, Liu, Rongji, Guo, Zijian, Xie, Haiyan, Li, Rongrong, Ying, Jie, Li, Kang, Li, Dongjing. Circulating factors associated with sarcopenia during ageing and after intensive lifestyle intervention. JOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE[J]. 2019, 10(3): 586-600, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000473093800010.
[26] Jiang, Zongmin, Guang, Lu, Li, Lei, Ng ShyhChang. Putting Stem Cells on a Low-Fat Diet Switches Their Pluripotent State. CELL STEM CELL. 2019, 25(1): 3-5, [27] Chua, MinWen Jason, Yildirim, Ege Deniz, Tan, JunHao Elwin, Chua, YanJiang Benjamin, Low, SuetMei Crystal, Ding, Suet Lee Shirley, Li, Chunwei, Jiang, Zongmin, Teh, Bin Tean, Yu, Kang, ShyhChang, Ng. Assessment of different strategies for scalable production and proliferation of human myoblasts. CELL PROLIFERATION[J]. 2019, 52(3): http://dx.doi.org/10.1111/cpr.12602.
[28] Zhang, Xing, Liu, Zunpeng, Liu, Xiaoqian, Wang, Si, Zhang, Yiyuan, He, Xiaojuan, Sun, Shuhui, Ma, Shuai, Ng ShyhChang, Liu, Feng, Wang, Qiang, Wang, Xiaoqun, Liu, Lin, Zhang, Weiqi, Song, Moshi, Liu, GuangHui, Qu, Jing. Telomere-dependent and telomere-independent roles of RAP1 in regulating human stem cell homeostasis. Protein & Cell[J]. 2019, 10(9): 649-667, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7002965332.
[29] Waqas Muhammad Usman, Tin Chanh Pham, Yuk Yan Kwok, Luyen Tien Vu, Victor Ma, Boya Peng, Yuen San Chan, Likun Wei, Siew Mei Chin, Ajijur Azad, Alex BaiLiang He, Anskar Y H Leung, Mengsu Yang, Ng ShyhChang, William C Cho, Jiahai Shi, Minh T N Le. Efficient RNA drug delivery using red blood cell extracellular vesicles. NATURE COMMUNICATIONS[J]. 2018, 9(1): https://doaj.org/article/2c042d1a154e4b878236c706ed430fe0.
[30] Lee, HoJoon, Jedrychowski, Mark P, Vinayagam, Arunachalam, Wu, Ning, ShyhChang, Ng, Hu, Yanhui, MinWen, Chua, Moore, Jodene K, Asara, John M, Lyssiotis, Costas A, Perrimon, Norbert, Gygi, Steven P, Cantley, Lewis C, Kirschner, Marc W. Proteomic and Metabolomic Characterization of a Mammalian Cellular Transition from Quiescence to Proliferation. CELL REPORTS[J]. 2017, 20(3): 721-736, http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.06.074.
[31] Andriani, Yosephine, Chua, Jason MinWen, Chua, Benjamin YanJiang, Phang, In Yee, ShyhChang, Ng, Tan, Wui Siew. Polyurethane acrylates as effective substrates for sustained in vitro culture of human myotubes. ACTA BIOMATERIALIA[J]. 2017, 57: 115-126, http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2017.04.022.
[32] Liu, Tong Ming, ShyhChang, Ng. SIRT2 and glycolytic enzyme acetylation in pluripotent stem cells. NATURE CELL BIOLOGYnull. 2017, 19(5): 412-414, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000400376100003.
[33] MinWen, Jason Chua, YanJiang, Benjamin Chua, Mishra, Srishti, Dai, Xiaoyun, Magae, Junji, ShyhChang, Ng, Kumar, Alan Prem, Sethi, Gautam, Donev, R. Molecular Targets of Ascochlorin and Its Derivatives for Cancer Therapy. STRESS AND INFLAMMATION IN DISORDERSnull. 2017, 108: 199-225, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000405126100009.
[34] ShyhChang, Ng, Song, E, Hu, H. Metabolic Changes During Cancer Cachexia Pathogenesis. TRANSLATIONAL RESEARCH IN BREAST CANCER: BIOMARKER DIAGNOSIS, TARGETED THERAPIES AND APPROACHES TO PRECISION MEDICINE[J]. 2017, 1026: 233-249, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000435991400012.
[35] ShyhChang, Ng, Ng, HuckHui. The metabolic programming of stem cells. GENES & DEVELOPMENTnull. 2017, 31(4): 336-346, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000396744700002.
[36] JunHao Elwin Tan, ShyhChang Ng, MinWen Jason Chua. Stem cell mitochondria during aging. SEMINARS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. 2016, 52: 110-118, http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.02.005.
[37] Zhang, Jin, Ratanasirintrawoot, Sutheera, Chandrasekaran, Sriram, Wu, Zhaoting, Ficarro, Scott B, Yu, Chunxiao, Ross, Christian A, Cacchiarelli, Davide, Xia, Qing, Seligson, Marc, Shinoda, Gen, Xie, Wen, Cahan, Patrick, Wang, Longfei, Ng, ShyhChang, Tintara, Supisara, Trapnell, Cole, Onder, Tamer, Loh, YuinHan, Mikkelsen, Tarjei, Sliz, Piotr, Teitell, Michael A, Asara, John M, Marto, Jarrod A, Li, Hu, Collins, James J, Daley, George Q. LIN28 Regulates Stem Cell Metabolism and Conversion to Primed Pluripotency. CELLSTEMCELL[J]. 2016, 19(1): 66-80, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2016.05.009.
[38] Tan, Justin L, Fogley, Rachel D, Flynn, Ryan A, Ablain, Julien, Yang, Song, SaintAndre, Violaine, Fan, Zi Peng, Do, Brian T, Laga, Alvaro C, Fujinaga, Koh, Santoriello, Cristina, Greer, Celeste B, Kim, Yoon Jung, Clohessy, John G, Bothmer, Anne, Pandell, Nicole, Avagyan, Serine, Brogie, John E, van Rooijen, Ellen, Hagedorn, Elliott J, ShyhChang, Ng, White, Richard M, Price, David H, Pandolfi, Pier Paolo, Peterlin, B Matija, Zhou, Yi, Kim, Tae Hoon, Asara, John M, Chang, Howard Y, Young, Richard A, Zon, Leonard I. Stress from Nucleotide Depletion Activates the Transcriptional Regulator HEXIM1 to Suppress Melanoma. MOLECULAR CELL[J]. 2016, 62(1): 34-46, http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2016.03.013.
[39] Elwin Tan Jun-Hao, Renuka Ravi Gupta, Ng Shyh-Chang. Lin28 and let-7 in the Metabolic Physiology of Aging. TRENDS IN ENDOCRINOLOGY & METABOLISM. 2016, 27(3): 132-141, http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2015.12.006.
[40] Fukawa, Tomoya, YanJiang, Benjamin Chua, MinWen, Jason Chua, JunHao, Elwin Tan, Huang, Dan, Qian, ChaoNan, Ong, Pauline, Li, Zhimei, Chen, Shuwen, Mak, Shi Ya, Lim, Wan Jun, Kanayama, Hiroomi, Mohan, Rosmin Elsa, Wang, Ruiqi Rachel, Lai, Jiunn Herng, Chua, Clarinda, Ong, Hock Soo, Tan, KerKan, Ho, Ying Swan, Tan, Iain Beehuat, Teh, Bin Tean, ShyhChang, Ng. Excessive fatty acid oxidation induces muscle atrophy in cancer cachexia. NATURE MEDICINE[J]. 2016, 22(6): 666-+, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000377476000024.
[41] MinWen, Jason Chua, JunHao, Elwin Tan, ShyhChang, Ng. Stem cell mitochondria during aging. SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGYnull. 2016, 52: 110-118, http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.02.005.
[42] Zhang, Wen Cai, Chin, Tan Min, Yang, Henry, Nga, Min En, Lunny, Declan Patrick, Lim, Edwin Kok Hao, Sun, Li Li, Pang, Yin Huei, Leow, Yi Ning, Malusay, Shanneen Rossellini Y, Lim, Priscilla Xin Hui, Lee, Jeravan Zili, Tan, Benedict Jian Wei, Ng ShyhChang, Lim, Elaine Hsuen, Lim, Wan Teck, Tan, Daniel Shao Weng, Tan, Eng Huat, Tai, Bee Choo, Soo, Ross Andrew, Tam, Wai Leong, Lim, Bing. Tumour-initiating cell-specific miR-1246 and miR-1290 expression converge to promote non-small cell lung cancer progression. NATURE COMMUNICATIONS[J]. 2016, 7(1): https://doaj.org/article/a77285cd13d847d6a9987229f6e39d6d.
[43] 黄仕强. Balancing Stem Cell Self-Renewal and Differentiation with PLZF.. STEMCELLS. 2016, [44] Loh, Kyle M, Chen, Angela, Koh, Pang Wei, Deng, Tianda Z, Sinha, Rahul, Tsai, Jonathan M, Barkal, Amira A, Shen, Kimberle Y, Jain, Rajan, Morganti, Rachel M, ShyhChang, Ng, Fernhoff, Nathaniel B, George, Benson M, Wernig, Gerlinde, Salomon, Rachel E A, Chen, Zhenghao, Vogel, Hannes, Epstein, Jonathan A, Kundaje, Anshul, Talbot, William S, Beachy, Philip A, Ang, Lay Teng, Weissman, Irving L. Mapping the Pairwise Choices Leading from Pluripotency to Human Bone, Heart, and Other Mesoderm Cell Types. CELL[J]. 2016, 166(2): 451-467, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.06.011.
[45] Liu, Tong Ming, Lee, Eng Hin, Lim, Bing, ShyhChang, Ng. Concise Review: Balancing Stem Cell Self-Renewal and Differentiation with PLZF. STEM CELLSnull. 2016, 34(2): 277-287, http://dx.doi.org/10.1002/stem.2270.
[46] ShyhChang, Ng, Daley, George Q. Metabolic Switches Linked to Pluripotency and Embryonic Stem Cell Differentiation. CELL METABOLISMnull. 2015, 21(3): 349-350, http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2015.02.011.
[47] Wu, Linwei, Nguyen, Liem H, Zhou, Kejin, de Soysa, T Yvanka, Li, Lin, Miller, Jason B, Tian, Jianmin, Locker, Joseph, Zhang, Shuyuan, Shinoda, Gen, Seligson, Marc T, Zeitels, Lauren R, Acharya, Asha, Wang, Sam C, Mendell, Joshua T, He, Xiaoshun, Nishino, Jinsuke, Morrison, Sean J, Siegwart, Daniel J, Daley, Gerorge Q, ShyhChang, Ng, Zhu, Hao. Precise let-7 expression levels balance organ regeneration against tumor suppression. ELIFE[J]. 2015, 4: https://doaj.org/article/59dfff35532043c7a4356bb1fec531e8.
[48] Khaw, SweaLing, MinWen, Chua, Koh, ChengGee, Lim, Bing, ShyhChang, Ng. Oocyte Factors Suppress Mitochondrial Polynucleotide Phosphorylase to Remodel the Metabolome and Enhance Reprogramming. CELL REPORTS[J]. 2015, 12(7): 1080-1088, https://doaj.org/article/5218075313814fb4a989f1e631d6b1f9.
[49] ShyhChang, Ng, Zhu, Hao, de Soysa, T Yvanka, Shinoda, Gen, Seligson, Marc T, Tsanov, Kaloyan M, Liem Nguyen, Asara, John M, Cantley, Lewis C, Daley, George Q. Lin28 Enhances Tissue Repair by Reprogramming Cellular Metabolism. CELL[J]. 2013, 155(4): 778-792, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.09.059.
[50] Shinoda, Gen, ShyhChang, Ng, de Soysa, T Yvanka, Zhu, Hao, Seligson, Marc T, Shah, Samar P, AboSido, Nora, Yabuuchi, Akiko, Hagan, John P, Gregory, Richard I, Asara, John M, Cantley, Lewis C, Moss, Eric G, Daley, George Q. Fetal Deficiency of Lin28 Programs Life-Long Aberrations in Growth and Glucose Metabolism. STEM CELLS[J]. 2013, 31(8): 1563-1573, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000323418700011.
[51] ShyhChang, Ng, Daley, George Q. Lin28: Primal Regulator of Growth and Metabolism in Stem Cells. CELL STEM CELLnull. 2013, 12(4): 395-406, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2013.03.005.
[52] Son, Jaekyoung, Lyssiotis, Costas A, Ying, Haoqiang, Wang, Xiaoxu, Hua, Sujun, Ligorio, Matteo, Perera, Rushika M, Ferrone, Cristina R, Mullarky, Edouard, Ng ShyhChang, Kang, Yaan, Fleming, Jason B, Bardeesy, Nabeel, Asara, John M, Haigis, Marcia C, DePinho, Ronald A, Cantley, Lewis C, Kimmelman, Alec C. Glutamine supports pancreatic cancer growth through a KRAS-regulated metabolic pathway. NATURE[J]. 2013, 496(7443): 101-+, http://dx.doi.org/10.1038/nature12040.
[53] ShyhChang, Ng, Daley, George Q, Cantley, Lewis C. Stem cell metabolism in tissue development and aging. DEVELOPMENTnull. 2013, 140(12): 2535-2547, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000319655800013.
[54] 黄仕强. Stem cell metabolism during tissue development and aging. Development[J]. 2013, [55] Ng ShyhChang, Locasale, Jason W, Lyssiotis, Costas A, Zheng, Yuxiang, Teo, Ren Yi, Ratanasirintrawoot, Sutheera, Zhang, Jin, Onder, Tamer, Unternaehrer, Juli J, Zhu, Hao, Asara, John M, Daley, George Q, Cantley, Lewis C. Influence of Threonine Metabolism on S-Adenosylmethionine and Histone Methylation. SCIENCE[J]. 2013, 339(6116): 222-226, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000313328200049.
[56] Zhang, Wen Cai, ShyhChang, Ng, Yang, He, Rai, Amit, Umashankar, Shivshankar, Ma, Siming, Soh, Boon Seng, Sun, Li Li, Tai, Bee Choo, Nga, Min En, Bhakoo, Kishore Kumar, Jayapal, Senthil Raja, Nichane, Massimo, Yu, Qiang, Ahmed, Dokeu A, Tan, Christie, Sing, Wong Poo, Tam, John, Thirugananam, Agasthian, Noghabi, Monireh Soroush, Pang, Yin Huei, Ang, Haw Siang, Robson, Paul, Kaldis, Philipp, Soo, Ross Andrew, Swarup, Sanjay, Lim, Elaine Hsuen, Lim, Bing. Glycine Decarboxylase Activity Drives Non-Small Cell Lung Cancer Tumor-Initiating Cells and Tumorigenesis. CELL[J]. 2012, 148(1-2): 259-272, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.11.050.
[57] ShyhChang, Ng, Zheng, Yuxiang, Locasale, Jason W, Cantley, Lewis C. Human pluripotent stem cells decouple respiration from energy production. EMBO JOURNALnull. 2011, 30(24): 4851-4852, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000298368900001.
[58] Zhu, Hao, ShyhChang, Ng, Segre, Ayellet V, Shinoda, Gen, Shah, Samar P, Einhorn, William S, Takeuchi, Ayumu, Engreitz, Jesse M, Hagan, John P, Kharas, Michael G, Urbach, Achia, Thornton, James E, Triboulet, Robinson, Gregory, Richard I, Altshuler, David, Daley, George Q, DIAGRAM Consortium, MAGIC Investigators. The Lin28/let-7 Axis Regulates Glucose Metabolism. CELL[J]. 2011, 147(1): 81-94, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2011.08.033.
[59] Le, Minh T N, ShyhChang, Ng, Khaw, Swea Ling, Chin, Lingzi, Teh, Cathleen, Tay, Junliang, ODay, Elizabeth, Korzh, Vladimir, Yang, Henry, Lal, Ashish, Lieberman, Judy, Lodish, Harvey F, Lim, Bing. Conserved Regulation of p53 Network Dosage by MicroRNA-125b Occurs through Evolving miRNA-Target Gene Pairs. PLOS GENETICS[J]. 2011, 7(9): http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002242.
[60] Zhu, Hao, Shah, Samar, ShyhChang, Ng, Shinoda, Gen, Einhorn, William S, Viswanathan, Srinivas R, Takeuchi, Ayumu, Grasemann, Corinna, Rinn, John L, Lopez, Mary F, Hirschhorn, Joel N, Palmert, Mark R, Daley, George Q. Lin28a transgenic mice manifest size and puberty phenotypes identified in human genetic association studies. NATURE GENETICS[J]. 2010, 42(7): 626-U106, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000279242400017.
[61] Le, Minh T N, Teh, Cathleen, ShyhChang, Ng, Xie, Huangming, Zhou, Beiyan, Korzh, Vladimir, Lodish, Harvey F, Lim, Bing. MicroRNA-125b is a novel negative regulator of p53. GENES & DEVELOPMENT[J]. 2009, 23(7): 862-876, http://dx.doi.org/10.1101/gad.1767609.
[62] Shyh-Chang Ng, Daley George Q., Cantley Lewis C.. Stem cell metabolism in tissue development and aging. DEVELOPMENT (CAMBRIDGE, ENGLAND). 140(12): 2535-2547, [63] Shinoda Gen, Shyh-Chang Ng, de Soysa T. Yvanka, Zhu Hao, Seligson Marc T., Shah Samar P., Abo-Sido Nora, Yabuuchi Akiko, Hagan John P., Gregory Richard I., Asara John M., Cantley Lewis C., Moss Eric G., Daley George Q.. Fetal deficiency of Lin28 programs life-long aberrations in growth and glucose metabolism. STEM CELLS (DAYTON, OHIO). 31(8): 1563-1573, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000323418700011.
[64] Lingmin Liang, Yao Tian, Lin Feng, Chaoqun Wang, Guihai Feng, Glyn Nigel Stacey, Ng Shyh-Chang, Jun Wu, Baoyang Hu, Wei Li, Jie Hao, Liu Wang, Yukai Wang. Single-cell transcriptomics reveals the cell fate transitions of human dopaminergic progenitors derived from hESCs. STEM CELL RESEARCH & THERAPY. 13(1): http://dx.doi.org/10.1186/s13287-022-03104-7.
[65] Zhang WCbrShyhChang NbrYang HbrRai AbrUmashankar SbrMa SMbrSoh BSbrSun LLbrTai BCbrNga MEbrBhakoo KKbrJayapal SRbrNichane MbrYu QbrAhmed DAbrTan CbrSing WPbrTam JbrThirugananam AbrNoghabi MSbrPang YHbrAng HSbrRobson PbrKaldis PbrSoo RAbrSwarup SbrLim EHbrLim B. Glycine Decarboxylase Activity Drives Non-Small Cell Lung Cancer Tumor-Initiating Cells and Tumorigenesis. CELL. 

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 自主布局课题, 主持, 市地级, 2017-01--2019-12
( 2 ) ****启动经费, 主持, 国家级, 2017-12--2020-12
( 3 ) 基于肌肉干细胞模型的肌肉衰减综合征研究, 主持, 部委级, 2017-01--2019-12
( 4 ) HHMI-Gates International Research Scholar: Stem Cell Metabolism, 主持, 研究所(学校), 2017-10--2022-12