基本信息
秦宝明  男  博导  中国科学院广州生物医药与健康研究院
电子邮件: qin_baoming@gibh.ac.cn
通信地址: 广州市萝岗区开源大道190号
邮政编码: 510530

研究兴趣

My lab studies how to control stem cell fate through modulating the two interconnected layers, metabolism and epigenetics. 

 

In around 2009, the ground-breaking induced pluripotent stem cell technology was very low efficient and we aimed to improve it through understanding how it works. Knowing the difference in metabolism between somatic and embryonic stem (ES) cell, we first postulated that mitochondrial reactive oxygen species (ROS) might inhibit reprogramming. We tested a spectrum of antioxidants and identified only vitamin C could (Vc) dramatically enhance reprogramming efficiency, independent of its well-known antioxidant activity. Actually, Vc can activate a group of histone and DNA demethylases to remove epigenetic barriers in somatic cells and during reprogramming. Until today, the roles of only a few demethylases and their targets in reprogramming, stem cell and development have been clarified but a lot more others await future exploration. 

 

Recently, we asked how the whole intercellular organelle system is remodeled during somatic cell reprogramming. Initially we postulated that autophagy may mediate this cellular remodeling. Surprisingly however, we discovered that it’s not autophagy but its upstream repressor, mTORC1, that regulates cytoarchitecture through mitochondrial biosynthesis. Autophagy and mTORC1 are evolutionarily conserved metabolic regulators and in vivo studies support their important roles in stem cell maintenance and aging. How exactly they function, be regulated and linked to epigenetic state of stem cells are still largely unknown and very important issues.


We believe understanding deeper how mTORC1 and autophagy control the metabolic and epigenetic state of stem cell may provide us new important clues for how to promote longevity.

教育背景

2007-09--2010-07   中科院广州生物医药与健康研究院   博士
1994-09--1998-06   北京大学生命科学学院   本科

工作经历

   
工作简历
2013-09~2017-08,中科院广州生物医药与健康研究员, 研究员
2010-07~2013-08,中国科学院广州生物医药与健康研究院, 副研究员

专利与奖励

   
奖励信息
(1) 广东省“特支计划”科技创新领军人才, 省级, 2016
(2) 干细胞多能性与重编程机理研究, 二等奖, 国家级, 2013
(3) 中国科学院百篇优秀博士学位论文, , 院级, 2011
(4) 中国科学院院长优秀奖, , 院级, 2010
(5) 中国科学院优秀毕业生, , 院级, 2010
专利成果
( 1 ) 分选蛋白SNX10抑制肿瘤细胞生长的用途, 发明, 2006, 第 2 作者, 专利号: 200610036692.0
( 2 ) 人表皮生长因子受体突变基因及其用途, 发明, 2005, 第 2 作者, 专利号: 200510115906.9
( 3 ) 抗坏血酸在诱导多能干细胞制备和胚胎干细胞培养的应用, 发明, 2009, 第 4 作者, 专利号: 200910041331.9

出版信息

   
发表论文
[1] Mazid Md. Abdul, Miguel A. Esteban. Rolling back of human pluripotent stem cells to an 8-cell embryo-like stage. Nature[J]. 2022, [2] Cheng Chen, Xiaobing Zhang, Yisha Wang, Xinyu Chen, Wenjie Chen, Songsong Dan, Shiqi She, Weiwei Hu, Jie Dai, Jianwen Hu, Qingyi Cao, Qianyu Liu, Yinghua Huang, Baoming Qin, Bo Kang, YingJie Wang. Translational and post-translational control of human naïve versus primed pluripotency. iScience. 2022, 25(1): [3] []. Cell transcriptomic atlas of the non-human primate Macaca fascicularis. Nature[J]. 2022, https://www.nature.com/articles/s41586-022-04587-3.
[4] Ao Chen, Sha Liao, Mengnan Cheng, Kailong Ma, Liang Wu, Yiwei Lai, Xiaojie Qiu, Jin Yang, Jiangshan Xu, Shijie Hao, Xin Wang, Huifang Lu, Xi Chen, Xing Liu, Xin Huang, Zhao Li, Yan Hong, Yujia Jiang, Jian Peng, Shuai Liu, Mengzhe Shen, Chuanyu Liu, Quanshui Li, Yue Yuan, Xiaoyu Wei, Huiwen Zheng, Weimin Feng, Zhifeng Wang, Yang Liu, Zhaohui Wang, Yunzhi Yang, Haitao Xiang, Lei Han, Baoming Qin, Pengcheng Guo, Guangyao Lai, Pura MuozCnoves, Patrick H Maxwell, Jean Paul Thiery, QingFeng Wu, Fuxiang Zhao, Bichao Chen, Mei Li, Xi Dai, Shuai Wang, Haoyan Kuang, Junhou Hui, Liqun Wang, JiFeng Fei, Ou Wang, Xiaofeng Wei, Haorong Lu, Bo Wang, Shiping Liu, Ying Gu, Ming Ni, Wenwei Zhang, Feng Mu, Ye Yin, Huanming Yang, Michael Lisby, Richard J Cornall, Jan Mulder, Mathias Uhln, Miguel A Esteban, Yuxiang Li, Longqi Liu, Xun Xu, Jian Wang. Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball-patterned arrays. Cell. 2022, 185(10): 1777-1792.e21, [5] Xu, Xueting, Ahmed, Tanveer, Wang, Lulu, Cao, Xintao, Zhang, Zeyu, Wang, Ming, Lv, Yuan, Kanwal, Shahzina, Tariq, Muqddas, Lin, Runxia, Zhang, Hui, Huang, Yinghua, Peng, Hao, Lin, Danni, Shi, Xue, Geng, Didi, Liu, Baohua, Zhang, Xiaofei, Yi, Wen, Qin, Yan, Esteban, Miguel A, Qin, Baoming. The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency. EMBO REPORTS. 2021, [6] Zhang, Meng, Lai, Yiwei, Krupalnik, Vladislav, Guo, Pengcheng, Guo, Xiangpeng, Zhou, Jianguo, Xu, Yan, Yu, Zhijun, Liu, Longqi, Jiang, Ao, Li, Wenjuan, Ma, Gang, Li, Na, Fu, Xiuling, Lv, Yuan, Jiang, Mengling, Tariq, Muqddas, Kanwal, Shahzina, Liu, Hao, Xu, Xueting, Zhang, Hui, Huang, Yinghua, Wang, Lulu, Chen, Shuhan, Babarinde, Isaac A, Luo, Zhiwei, Wang, Dongye, Zhou, Tiantian, Ward, Carl, He, Minghui, Ibanez, David P, Li, Yunpan, Zhou, Jiajian, Yuan, Jie, Feng, Yayan, Arumugam, Karthik, Di Vicino, Umberto, Bao, Xichen, Wu, Guangming, Schambach, Axel, Wang, Huating, Sun, Hao, Gao, Fei, Qin, Baoming, Hutchins, Andrew P, Doble, Bradley W, Hartmann, Christine, Cosma, Maria Pia, Qin, Yan, Xu, GuoLiang, Chen, Runsheng, Volpe, Giacomo, Chen, Liang, Hanna, Jacob H, Esteban, Miguel A. beta-Catenin safeguards the ground state of mouse pluripotency by strengthening the robustness of the transcriptional apparatus. SCIENCE ADVANCES[J]. 2020, 6(29): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000552227800011.
[7] Yinghua Huang, Hui Zhang, Lulu Wang, Chuanqing Tang, Xiaogan Qin, Xinyu Wu, Meifang Pan, Yujia Tang, Zhongzhou Yang, Isaac A Babarinde, Runxia Lin, Guanyu Ji, Yiwei Lai, Xueting Xu, Jianbin Su, Xue Wen, Takashi Satoh, Tanveer Ahmed, Vikas Malik, Carl Ward, Giacomo Volpe, Lin Guo, Jinlong Chen, Li Sun, Yingying Li, Xiaofen Huang, Xichen Bao, Fei Gao, Baohua Liu, Hui Zheng, Ralf Jauch, Liangxue Lai, Guangjin Pan, Jiekai Chen, Giuseppe Testa, Shizuo Akira, Jifan Hu, Duanqing Pei, Andrew P Hutchins, Miguel A Esteban, Baoming Qin. JMJD3 acts in tandem with KLF4 to facilitate reprogramming to pluripotency. NATURE COMMUNICATIONS[J]. 2020, 11(1): http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-18900-z.
[8] Kong, Siyuan, Li, Qing, Zhang, Gaolin, Li, Qiujia, Huang, Qitong, Huang, Lei, Zhang, Hui, Huang, Yinghua, Peng, Yanling, Qin, Baoming, Zhang, Yubo. Exonuclease combinations reduce noises in 3D genomics technologies. NUCLEIC ACIDS RESEARCH[J]. 2020, 48(8): e44-e44, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000569096800002.
[9] Wang, Lulu, Xu, Xueting, Jiang, Che, Ma, Gang, Huang, Yinghua, Zhang, Hui, Lai, Yiwei, Wang, Ming, Ahmed, Tanveer, Lin, Runxia, Guo, Wenjing, Luo, Zhiwei, Li, Wenjuan, Zhang, Meng, Ward, Carl, Qian, Minxian, Liu, Baohua, Esteban, Miguel A, Qin, Baoming. mTORC1-PGC1 axis regulates mitochondrial remodeling during reprogramming. FEBS JOURNAL[J]. 2020, 287(1): 108-121, http://dx.doi.org/10.1111/febs.15024.
[10] 王秀芹, 尹梦然, 夏晴, 王丽莎, 秦宝明, 姚红杰. RNA结合蛋白在多能干细胞命运转变中的研究进展. 中国细胞生物学学报[J]. 2020, 42(1): 145-151, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7101519083.
[11] Kanwal, Shahzina, Guo, Xiangpeng, Ward, Carl, Volpe, Giacomo, Qin, Baoming, Esteban, Miguel A, Bao, Xichen. Role of Long Non-coding RNAs in Reprogramming to Induced Pluripotency. GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICSnull. 2020, 18(1): 16-25, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=00002HUHLL7G7JP0MPDO8JP1MJR.
[12] Wang, Ming, Wang, Lulu, Qian, Minxian, Tang, Xiaolong, Liu, Zuojun, Lai, Yiwei, Ao, Ying, Huang, Yinghua, Meng, Yuan, Shi, Lei, Peng, Linyuan, Cao, Xinyue, Wang, Zimei, Qin, Baoming, Liu, Baohua. PML2-mediated thread-like nuclear bodies mark late senescence in Hutchinson-Gilford progeria syndrome. AGING CELL[J]. 2020, 19(6): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000542595500001.
[13] Chen, Shuhan, Luo, Zhiwei, Ward, Carl, Ibanez, David P, Liu, Hao, Zhong, Xiaofen, Sharma, Narendra K, Qin, Baoming, Fan, Wenxia, Wang, Dongye. Generation of two LRRK2 homozygous knockout human induced pluripotent stem cell lines using CRISPR/Cas9. STEM CELL RESEARCH[J]. 2020, 45: http://dx.doi.org/10.1016/j.scr.2020.101804.
[14] Zhiwei Luo, Xiaobing Qing, Christina Benda, Zhijian Huang, Meng Zhang, Yinghua Huang, Hui Zhang, Lulu Wang, Yiwei Lai, Carl Ward, Giacomo Volpe, Xiaofen Zhong, Baoming Qin, Qiang Zhuang, Miguel A Esteban, Wenjuan Li. Nuclear-cytoplasmic shuttling of class IIa histone deacetylases regulates somatic cell reprogramming. Cell Regeneration[J]. 2019, 8(1): 21-29, http://dx.doi.org/10.1016/j.cr.2018.11.001.
[15] Liu, Zicong, Yao, Mingze, Yao, Hongjie, Hu, Gongcheng, Qin, Baoming. Generation of Rybp homozygous knockout murine ES cell line GIBHe001-A-1 by using CRISPR/Cas9 technology. STEM CELL RESEARCH[J]. 2019, 41: http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000506008200060.
[16] Zhang, Shilin, Wang, Yichen, Jia, Lin, Wen, Xue, Du, Zhonghua, Wang, Cong, Hao, Yajing, Yu, Dehai, Zhou, Lei, Chen, Naifei, Chen, Jingchen, Chen, Huiling, Zhang, Hui, Celik, Ilkay, Gulsoy, Gunhan, Luo, Jianjun, Qin, Baoming, Cui, Xueling, Liu, Zhonghui, Zhang, Songling, Esteban, Miguel A, Ay, Ferhat, Xu, Wei, Chen, Runsheng, Li, Wei, Hoffman, Andrew R, Hu, Jifan, Cui, Jiuwei. Profiling the long noncoding RNA interaction network in the regulatory elements of target genes by chromatin in situ reverse transcription sequencing. GENOME RESEARCH[J]. 2019, 29(9): 1521-1532, http://dx.doi.org/10.1101/gr.244996.118.
[17] Abdul, Mazid Md, Ibanez, David P, Zhao, Ping, Liu, Hao, Zhong, Xiaofen, Li, Yingying, Zhang, Meng, Li, Wenjuan, Li, Yunpan, Ward, Carl, Chen, Shuhan, Wang, Dongye, Qin, Baoming, Esteban, Miguel A, Wang, Xiwei, Fan, Wenxia, Luo, Zhiwei. Generation of an induced pluripotent stem cell line (GIBHi003-A) from a Parkinson's disease patient with mutant PINK1 (p. I368N). STEM CELL RESEARCH[J]. 2019, 41: http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000506008200033.
[18] 秦宝明. Profiling the long noncoding RNA interaction network in the regulatory elements 2 of target genes by chromatin in situ reverse transcription sequencing. Genome Research. 2019, [19] Zhang, Meng, Ibaneza, David P, Fan, Wenxia, Liu, Hao, Zhong, Xiaofen, Wang, Xiwei, Li, Yingying, Abdul, Mazid Md, Li, Wenjuan, Li, Yunpan, Ward, Carl, Chen, Shuhan, Wang, Dongye, Qin, Baoming, Esteban, Miguel A, Zhao, Ping, Luo, Zhiwei. Generation of a PARK2 homozygous knockout induced pluripotent stem cell line (GIBHi002-A-1) with two common isoforms abolished. STEM CELL RESEARCH[J]. 2019, 41: http://dx.doi.org/10.1016/j.scr.2019.101602.
[20] Yang, Jiayin, Wong, LaiYung, Tian, XiaoYu, Wei, Rui, Lai, WingHon, Au, KaWing, Luo, Zhiwei, Ward, Carl, Ho, WaiIn, Ibanez, David P, Liu, Hao, Bao, Xichen, Qin, Baoming, Huang, Yu, Esteban, Miguel A, Tse, HungFat. A Familial Hypercholesterolemia Human Liver Chimeric Mouse Model Using Induced Pluripotent Stem Cell-derived Hepatocytes. JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS[J]. 2018, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000456210900032.
[21] Huang D, Zhou J, Abdul MM, Mirza B, Tse HF, Yang Z, Fan W, Kanwal S, Liu P, Li W, Guo X, Zhuang Q, Zhang H, Benda C, Huang Y, Hutchins AP, Chen J, Luo Z, Ibaez DP, Yang J, Fu X, Ward C, Esteban MA, Qin B, Zhong X, Liu Y, Bao X, Huang Z, Zhu X, Xu Y, Gao S, Zhang M, Ahmed T, Tortorella MD, Khan MJ. Ncor/smrt co-repressors cooperate with c-myc to create an epigenetic barrier to somatic cell reprogramming(article). Nature cell biology[J]. 2018, Vol.20 no.4: 400-412, http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2204431.
[22] Bao, Xichen, Guo, Xiangpeng, Yin, Menghui, Tariq, Muqddas, Lai, Yiwei, Kanwal, Shahzina, Zhou, Jiajian, Li, Na, Lv, Yuan, PulidoQuetglas, Carlos, Wang, Xiwei, Ji, Lu, Khan, Muhammad J, Zhu, Xihua, Luo, Zhiwei, Shao, Changwei, Lim, DoHwan, Liu, Xiao, Li, Nan, Wang, Wei, He, Minghui, Liu, YuLin, Ward, Carl, Wang, Tong, Zhang, Gong, Wang, Dongye, Yang, Jianhua, Chen, Yiwen, Zhang, Chaolin, Jauch, Ralf, Yang, YunGui, Wang, Yangming, Qin, Baoming, Anko, MinnaLiisa, Hutchins, Andrew P, Sun, Hao, Wang, Huating, Fu, XiangDong, Zhang, Biliang, Esteban, Miguel A. Capturing the interactome of newly transcribed RNA. NATURE METHODS[J]. 2018, 15(3): 213-+, http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/13418.
[23] 秦宝明. Boosting ATM activity alleviates aging and extends lifespan in a mouse model of progeria Minxian. eLife. 2018, [24] Qian, Minxian, Liu, Zuojun, Peng, Linyuan, Tang, Xiaolong, Meng, Fanbiao, Ao, Ying, Zhou, Mingyan, Wang, Ming, Cao, Xinyue, Qin, Baoming, Wang, Zimei, Zhou, Zhongjun, Wang, Guanming, Gao, Zhengliang, Xu, Jun, Liu, Baohua. Boosting ATM activity alleviates aging and extends lifespan in a mouse model of progeria. ELIFE[J]. 2018, 7: https://doaj.org/article/383ba454fe734d3584b6f2a37d517788.
[25] Zhuang, Qiang, Li, Wenjuan, Benda, Christina, Huang, Zhijian, Ahmed, Tanveer, Liu, Ping, Guo, Xiangpeng, Ibanez, David P, Luo, Zhiwei, Zhang, Meng, Abdul, Mazid Md, Yang, Zhongzhou, Yang, Jiayin, Huang, Yinghua, Zhang, Hui, Huang, Dehao, Zhou, Jianguo, Zhong, Xiaofen, Zhu, Xihua, Fu, Xiuling, Fan, Wenxia, Liu, Yulin, Xu, Yan, Ward, Carl, Khan, Muhammad Jadoon, Kanwal, Shahzina, Mirza, Bushra, Tortorella, Micky D, Tse, HungFat, Chen, Jiayu, Qin, Baoming, Bao, Xichen, Gao, Shaorong, Hutchins, Andrew P, Esteban, Miguel A. NCoR/SMRT co-repressors cooperate with c-MYC to create an epigenetic barrier to somatic cell reprogramming. NATURE CELL BIOLOGY[J]. 2018, 20(4): 400-+, [26] Yang, Jiayin, Wang, Yu, Zhou, Ting, Wong, LaiYung, Tian, XiaoYu, Hong, Xueyu, Lai, WingHon, Au, KaWing, Wei, Rui, Liu, Yuqing, Cheng, LaiHung, Liang, Guichan, Huang, Zhijian, Fan, Wenxia, Zhao, Ping, Wang, Xiwei, Ibanez, David P, Luo, Zhiwei, Li, Yingying, Zhong, Xiaofen, Chen, Shuhan, Wang, Dongye, Li, Li, Lai, Liangxue, Qin, Baoming, Bao, Xichen, Hutchins, Andrew P, Siu, ChungWah, Huang, Yu, Esteban, Miguel A, Tse, HungFat. Generation of Human Liver Chimeric Mice with Hepatocytes from Familial Hypercholesterolemia Induced Pluripotent Stem Cells. STEM CELL REPORTS[J]. 2017, 8(3): 605-618, https://doaj.org/article/c8b746bcc4d14c1ea35c0ee1de8c99b8.
[27] Li, Li, Zhang, Quanjun, Yang, Huaqiang, Zou, Qingjian, Lai, Chengdan, Jiang, Fei, Zhao, Ping, Luo, Zhiwei, Yang, Jiayin, Chen, Qian, Wang, Yan, Newsome, Philip N, Frampton, Jon, Maxwell, Patrick H, Li, Wenjuan, Chen, Shuhan, Wang, Dongye, Siu, TakShing, Tam, Sidney, Tse, HungFat, Qin, Baoming, Bao, Xichen, Esteban, Miguel A, Lai, Liangxue. Fumarylacetoacetate Hydrolase Knock-out Rabbit Model for Hereditary Tyrosinemia Type 1. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2017, 292(11): 4755-4763, http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M116.764787.
[28] Xu, Yan, Zhang, Meng, Li, Wenjuan, Zhu, Xihua, Bao, Xichen, Qin, Baoming, Hutchins, Andrew P, Esteban, Miguel A. Transcriptional Control of Somatic Cell Reprogramming. TRENDS IN CELL BIOLOGYnull. 2016, 26(4): 272-288, http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2015.12.003.
[29] Wu, Yasong, Li, Yuan, Zhang, Hui, Huang, Yinghua, Zhao, Ping, Tang, Yujia, Qiu, Xiaohui, Ying, Yue, Li, Wen, Ni, Su, Zhang, Meng, Liu, Longqi, Xu, Yan, Zhuang, Qiang, Luo, Zhiwei, Benda, Christina, Song, Hong, Liu, Baohua, Lai, Liangxue, Liu, Xingguo, Tse, HungFat, Bao, Xichen, Chan, WaiYee, Esteban, Miguel A, Qin, Baoming, Pei, Duanqing. Autophagy and mTORC1 regulate the stochastic phase of somatic cell reprogramming. NATURE CELL BIOLOGY[J]. 2015, 17(6): 715-+, http://dx.doi.org/10.1038/ncb3172.
[30] Liu, Longqi, Xu, Yan, He, Minghui, Zhang, Meng, Cui, Fenggong, Lu, Leina, Yao, Mingze, Tian, Weihua, Benda, Christina, Zhuang, Qiang, Huang, Zhijian, Li, Wenjuan, Li, Xiangchun, Zhao, Ping, Fan, Wenxia, Luo, Zhiwei, Li, Yuan, Wu, Yasong, Hutchins, Andrew P, Wang, Dongye, Tse, HungFat, Schambach, Axel, Frampton, Jon, Qin, Baoming, Bao, Xichen, Yao, Hongjie, Zhang, Biliang, Sun, Hao, Pei, Duanqing, Wang, Huating, Wang, Jun, Esteban, Miguel A. Transcriptional Pause Release Is a Rate-Limiting Step for Somatic Cell Reprogramming. CELL STEM CELL[J]. 2014, 15(5): 574-588, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2014.09.018.
[31] Tian, Weihua, Wang, Yu, Xu, Yan, Guo, Xiangpeng, Wang, Bo, Sun, Li, Liu, Longqi, Cui, Fenggong, Zhuang, Qiang, Bao, Xichen, Schley, Gunnar, Chung, TungLiang, Laslett, Andrew L, Willam, Carsten, Qin, Baoming, Maxwell, Patrick H, Esteban, Miguel A. The Hypoxia-inducible Factor Renders Cancer Cells More Sensitive to Vitamin C-induced Toxicity. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2014, 289(6): 3339-3351, http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.538157.
[32] 秦宝明. Class IIa Histone Deacetylases and MEF2 proteins Regulate the Mesenchymal-to-Epithelial Transition of Somatic Cell Reprogramming. Journal of Biological Chemistry. 2013, [33] Su, Jianbin, Pei, Duanqing, Qin, Baoming. Roles of small molecules in somatic cell reprogramming. ACTA PHARMACOLOGICA SINICAnull. 2013, 34(6): 719-724, http://ir.foo.ac.cn/handle/2SETSVCV/818.
[34] Zhuang, Qiang, Qing, Xiaobing, Ying, Yue, Wu, Haitao, Benda, Christina, Lin, Jiao, Huang, Zhijian, Liu, Longqi, Xu, Yan, Bao, Xichen, Qin, Baoming, Pei, Duanqing, Esteban, Miguel A. Class IIa Histone Deacetylases and Myocyte Enhancer Factor 2 Proteins Regulate the Mesenchymal-to-Epithelial Transition of Somatic Cell Reprogramming. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2013, 288(17): 12022-12031, http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.460766.
[35] Bao, Xichen, Zhu, Xihua, Liao, Baojian, Benda, Christina, Zhuang, Qiang, Pei, Duanqing, Qin, Baoming, Esteban, Miguel A. MicroRNAs in somatic cell reprogramming. CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY[J]. 2013, 25(2): 208-214, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2012.12.004.
[36] Esteban, Miguel A, Bao, Xichen, Zhuang, Qiang, Zhou, Ting, Qin, Baoming, Pei, Duanqing. The mesenchymal-to-epithelial transition in somatic cell reprogramming. CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT[J]. 2012, 22(5): 423-428, http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2012.09.004.
[37] Wang, Tao, Chen, Keshi, Zeng, Xiaoming, Yang, Jianguo, Wu, Yun, Shi, Xi, Qin, Baoming, Zeng, Lingwen, Esteban, Miguel Angel, Pan, Guangjin, Pei, Duanqing. The Histone Demethylases Jhdm1a/1b Enhance Somatic Cell Reprogramming in a Vitamin-C-Dependent Manner. CELL STEM CELL[J]. 2011, 9(6): 575-587, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2011.10.005.
[38] Miguel A Esteban, Biliang Zhang. MicroRNA Cluster 302-367 Enhances Somatic Cell Reprogramming by Accelerating a Mesenchymal-to-Epithelial Transition. The Journal of Biological Chemistry[J]. 2011, 286(19): 17359-17364, http://dx.doi.org/10.1074/jbc.C111.235960.
[39] Li, Ronghui, Liang, Jialiang, Ni, Su, Zhou, Ting, Qing, Xiaobing, Li, Huapeng, He, Wenzhi, Chen, Jiekai, Li, Feng, Zhuang, Qiang, Qin, Baoming, Xu, Jianyong, Li, Wen, Yang, Jiayin, Gan, Yi, Qin, Dajiang, Feng, Shipeng, Song, Hong, Yang, Dongshan, Zhang, Biliang, Zeng, Lingwen, Lai, Liangxue, Esteban, Miguel Angel, Pei, Duanqing. A Mesenchymal-to-Epithelial Transition Initiates and Is Required for the Nuclear Reprogramming of Mouse Fibroblasts. CELL STEM CELL[J]. 2010, 7(1): 51-63, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2010.04.014.
[40] Esteban, Miguel Angel, Wang, Tao, Qin, Baoming, Yang, Jiayin, Qin, Dajiang, Cai, Jinglei, Li, Wen, Weng, Zhihui, Chen, Jiekai, Ni, Su, Chen, Keshi, Li, Yuan, Liu, Xiaopeng, Xu, Jianyong, Zhang, Shiqiang, Li, Feng, He, Wenzhi, Labuda, Krystyna, Song, Yancheng, Peterbauer, Anja, Wolbank, Susanne, Redl, Heinz, Zhong, Mei, Cai, Daozhang, Zeng, Lingwen, Pei, Duanqing. Vitamin C Enhances the Generation of Mouse and Human Induced Pluripotent Stem Cells. CELL STEM CELL[J]. 2010, 6(1): 71-79, http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2009.12.001.
[41] 秦宝明. 维生素C在诱导重编程中的作用及其机理初步研究. 2010, [42] YAO Dong, WU Bin, QIN BaoMing, PEI DuanQing. PX domain and CD domain play different roles in localization and vacuolation of Sorting Nexin 10. 中国科学通报:英文版. 2009, 3965-3971, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=31963279.
[43] Yao Dong, Wu Bin, Qin BaoMing, Pei DuanQing. PX domain and CD domain play different roles in localization and vacuolation of Sorting Nexin 10. CHINESE SCIENCE BULLETIN[J]. 2009, 54(21): 3965-3971, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=31963279.
[44] Qin, Baoming, He, Miao, Chen, Xiao, Pei, Duanqing. Sorting nexin 10 induces giant vacuoles in mammalian cells. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2006, 281(48): 36891-36896, http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M608884200.
[45] Baoming Qin, Duanqing Pei, Xiao Chen, Miao He. Sorting Nexin 10 Induces Giant Vacuoles in Mammalian Cells. The Journal of Biological Chemistry[J]. 2006, 281(48): 36891-36896, http://ir.foo.ac.cn/handle/2SETSVCV/889.
[46] Pei, Duanqing, Qin, Baoming, Chen, Xiao, Yang, Shuhong, Fu, Jun, Xu, Yunkai. Targeting the trafficking of MT-MMP for anti-cancer therapy. ACTA PHARMACOLOGICA SINICAnull. 2006, 27: 20-20, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000239590000115.
[47] Qin, BM, Chen, X, Zhu, JD, Pei, DQ. Identification of EGFR kinase domain mutations among lung cancer patients in China: implication for targeted cancer therapy. CELL RESEARCH[J]. 2005, 15(3): 212-217, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=15318671.
[48] Cui, P, Qin, BM, Liu, N, Pan, GJ, Pei, DQ. Nuclear localization of the phosphatidylserine receptor protein via multiple nuclear localization signals. EXPERIMENTAL CELL RESEARCH[J]. 2004, 293(1): 154-163, http://dx.doi.org/10.1016/j.yexcr.2003.09.023.
[49] Pan, GJ, Qin, BM, Liu, N, Scholer, HR, Pei, DQ. Identification of a nuclear localization signal in OCT4 and generation of a dominant negative mutant by its ablation. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2004, 279(35): 37013-37020, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000223453600104.
[50] Bao XCbrWu HTbrZhu XHbrGuo XPbrHutchins APbrLuo ZWbrSong HbrChen YQbrLai KYbrYin MHbrXu LXbrZhou LbrChen JKbrWang DYbrQin BMbrFrampton JbrTse HFbrPei DQbrWang HTbrZhang BLbrEsteban MA. The p53-induced lincRNA-p21 derails somatic cell reprogramming by sustaining H3K9me3 and CpG methylation at pluripotency gene promoters. CELL RESEARCH. [51] Shahzina Kanwal, Xiangpeng Guo, Carl Ward, Giacomo Volpe, Baoming Qin, Miguel A Esteban, Xichen Bao. Role of Long Non-coding RNAs in Reprogramming to Induced Pluripotency. Genomics, Proteomics & Bioinformatics. http://dx.doi.org/10.1016/j.gpb.2019.06.003.

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 诱导多能干细胞(iPs)猪与小型猪疾病模型, 主持, 国家级, 2011-01--2015-12
( 2 ) 非编码RNA在干细胞命运调控中的功能及分子机制, 参与, 国家级, 2011-01--2015-12
( 3 ) p62和Nrf2在胚胎干细胞自我更新和体细胞重编程中的作用和机制研究, 主持, 国家级, 2016-01--2019-12
( 4 ) 代谢、自噬和DNA损伤修复协同维持多能干细胞干性和染色体稳定性的机理研究, 主持, 国家级, 2016-07--2020-12
( 5 ) 利用帕金森病iPS细胞研究衰老相关心肌病的发病机理及其应用, 主持, 省级, 2016-01--2017-12
( 6 ) 衰老记忆对体细胞重编程的影响和机制研究, 主持, 省级, 2015-08--2019-08
( 7 ) 具有优越免疫调节活性的诱导多能性干细胞(iPSCs)来源的间充质干细胞的获得及应用研究, 主持, 省级, 2015-01--2016-12
( 8 ) SNX10和SNX11对内涵体形态发生的调节机制研究, 主持, 国家级, 2008-01--2010-12
( 9 ) 分选蛋白SNX对EGFR转运调控机制的影响, 主持, 省级, 2005-08--2006-12
大会报告
(1)Mitochondrial Remodeling in Somatic Reprogramming   2015-12-19

指导学生

已指导学生

吴亚松  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

张辉  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

黄颖华  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

现指导学生

王璐璐  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

林润霞  博士研究生  071010-生物化学与分子生物学  

姜澈  硕士研究生  071009-细胞生物学