基本信息
孙波  男  硕导  中国科学院上海应用物理研究所
电子邮件: sunbo@sinap.ac.cn
通信地址: 上海市浦东新区张衡路239号
邮政编码:

招生信息

   
招生专业
081101-控制理论与控制工程
080502-材料学
071010-生物化学与分子生物学
招生方向
控制理论与控制工程
同步辐射技术

工作经历

   
工作简历
2018-10~现在, 中国科学院上海高等研究院, 副研究员
2009-04~2018-10,中国科学院上海应用物理研究所, 副研究员
2006-10~2009-04,爱尔兰利莫瑞克大学, 博士后
社会兼职
2022-06-01-今,客座编辑(guest editor), 《International Journal of Molecular Sciences》期刊客座编辑
2022-06-01-今,审稿人, 《Structure》期刊审稿
2022-06-01-今,审稿人, 《Journal of Computer Science and Software Development》期刊审稿

专利与奖励

   
专利成果
( 1 ) 一种盘式蛋白质结晶板的驱动装置, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN111100182B

( 2 ) 一种同步辐射串行晶体学静电纺丝上样装置以及一种基于同步辐射的串行晶体学实验方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111678929A

( 3 ) 一种用于自动上样机械手测试的杜瓦结构, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111103314A

( 4 ) 膜蛋白自动化脂立方相结晶系统, 实用新型, 2016, 第 2 作者, 专利号: CN205368542U

( 5 ) 一种液氮自动填充系统, 实用新型, 2012, 第 3 作者, 专利号: CN202484585U

出版信息

   
发表论文
[1] Mengxue Xu, Xia Liu, Xiaoyan Li, Lin Chen, Shengzhe Li, Bo Sun, Dongqing Xu, Tingting Ran, Weiwu Wang. Crystal structure of prodigiosin binding protein PgbP, a GNAT family protein, in Serratia marcescens FS14. Biochemical and Biophysical Research Communications[J]. 2023, 640: 73-79, [2] Mengxue Xu, Dongqing Xu, Mengxiao Gao, Xuebo Zhuang, Weiwu Wang, Bo Sun, Tingting Ran. Structural basis for substrate binding and catalytic mechanism of the key enzyme VioD in the violacein synthesis pathway. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics[J]. 2023, 1-11, [3] Wei Liu, Kunhao Zhang, Yan Zhang, Jian He, Bo Sun. Utilization of merge sorting method to improve the stitching efficiency on multi-scene image stitching. Applied Sciences[J]. 2023, 13(2791): [4] Xu, Mengxue, Xu, Qin, Wang, Meitian, Qiu, Shenshen, Xu, Dongqing, Zhang, Weizhe, Wang, Weiwu, He, Jianhua, Wang, Qisheng, Ran, Tingting, Sun, Bo. Crystal structures of TTHA1265 and TTHA1264/TTHA1265 complex reveal an intrinsic heterodimeric assembly. International Journal of Biological Macromolecules[J]. 2022, 207: 424-433, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.03.020.
[5] Qiu, Shenshen, Xu, Dongqing, Xu, Mengxue, Zhou, Huan, Sun, Ning, Zhang, Li, Zhao, Mengmeng, He, Jianhua, Ran, Tingting, Sun, Bo, Wang, Weiwu. Crystal structures of PigF, an O-methyltransferase involved in the prodigiosin synthetic pathway, reveal an induced-fit substrate-recognition mechanism. IUCRJ[J]. 2022, 9(2): 316-327, http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000795673400017.
[6] Wenhan Zhao, Wen Wen, Ke Liu, Yan Zhang, Qisheng Wang, Guangzhi Yin, Bo Sun, Ying Zhang, Xingyu Gao. An Improved Point Cloud Upsampling Algorithm for X-ray Diffraction on Thermal Coatings of Aeroengine Blades. APPLIED SCIENCES[J]. 2022, 12: 6807-, https://doaj.org/article/4f1a2575955e43e1a5dd32a78af3008f.
[7] Zhesheng He, Fei Ye, Chunyu Zhang, Jiadong Fan, Zhongying Du, Wencong Zhao, Qing Yuan, Wenchao Niu, Fuping Gao, Bo He, Peng Cao, Lina Zhao, Xuejiao Gao, Xingfa Gao, Bo Sun, Yuhui Dong, Jincun Zhao, Jianxun Qi, XingJie Liang, Huaidong Jiang, Yong Gong, Wenjie Tan, Xueyun Gao. A comparison of Remdesivir versus gold cluster in COVID-19 animal model: a better therapeutic outcome of gold cluster. NANO TODAY[J]. 2022, 44: 101468-, [8] Yan Zhang, Wenhan Zhao, Bo Sun, Ying Zhang, Wen Wen. Point Cloud Upsampling Algorithm: A Systematic Review. ALGORITHMS[J]. 2022, 15(124): [9] Qin Xu, Ning Sun, Qingjie Xiao, Chiaying Huang, Mengxue Xu, Weizhe Zhang, Lina Li, Qisheng Wang, Vincent Olieric, Weiwu Wang, Jianhua He, Bo Sun. The crystal structure of MreC provides insights into polymer formation. FEBS OPEN BIO[J]. 2022, 12(2): 340-348, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8804602/.
[10] Chuanxin Wei, Lubing Bai, Xiang An, Man Xu, Wei Liu, Weizhe Zhang, Manjeet Singh, Kang Shen, Yamin Han, Lili Sun, Jinyi Lin, Qiang Zhao, Yujian Zhang, Yingguo Yang, Mengna Yu, Yinxiang Li, Ning Sun, Yufeng Han, Linghai Xie, Changjin Ou, Bo Sun, Xuehua Ding, Chunxiang Xu, Zhongfu An, Runfeng Chen, Haifeng Ling, Wen Li, Jianpu Wang, Wei Huang. Atomic-resolved hierarchical structure of elastic π-conjugated molecular crystal for flexible organic photonics. CHEM[J]. 2022, 8(5): 1427-1441, [11] Chengyong, Wu, Jinghong, Xian, Yanyan, Wang, QingJie, Xiao, Lingling, Ma, Yuyan, Li, Hai, Chen, Qian, Lei, Quan, Zhang, Bo, Sun, Yuxi, Wang. The high-resolution X-ray structure of vinca-domain inhibitors of microtubules provides a rational approach for drug design. FEBS LETTERS[J]. 2021, 595(2): 195-205, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606341500001.
[12] Lei, Yuqing, Tang, Dan, Liao, Ga, Xu, Liangting, Liu, Shiyan, Chen, Qianqian, Li, Chunxia, Duan, Jinsong, Wang, Kunjie, Wang, Jiawei, Sun, Bo, Li, Zhonghan, Dai, Lunzhi, Cheng, Wei, Qi, Shiqian, Lu, Kefeng. The crystal structure of Atg18 reveals a new binding site for Atg2 inSaccharomyces cerevisiae. CELLULARANDMOLECULARLIFESCIENCES[J]. 2021, 78(5): 2131-2143, http://dx.doi.org/10.1007/s00018-020-03621-9.
[13] Lamers, Sebastiaan, Feng, Qiaoli, Cheng, Yili, Yu, Sihong, Sun, Bo, Lukman, Maxwell, Jiang, Jie, RuizCarrillo, David. Structural and kinetic characterization of Porphyromonas gingivalis glutaminyl cyclase. BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2021, 402(7): 759-768, http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2020-0298.
[14] Wang, Chen, Xiao, Qingjie, Duan, Huaichuan, Li, Jinhong, Zhang, Jiying, Wang, Qisheng, Guo, Li, Hu, Jianping, Sun, Bo, Deng, Dong. Molecular basis for substrate recognition by the bacterial nucleoside transporter NupG. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY[J]. 2021, 296: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100479.
[15] Qin, Jiangping, Zhang, Yan, Zhou, Huan, Yu, Feng, Sun, Bo, Wang, Qisheng. Protein Crystal Instance Segmentation Based on Mask R-CNN. CRYSTALS[J]. 2021, 11(2): https://doaj.org/article/ecf3bd2ca3244ac8b503989baab81002.
[16] Lin, Xinzhang, Ma, Weiguang, Sun, Keju, Sun, Bo, Fu, Xuemei, Ren, Xiuqing, Liu, Chao, Huang, Jiahui. AuAg26(SR)(18)S(-) Nanocluster: Open Shell Structure and High Faradaic Efficiency in Electrochemical Reduction of CO2 to CO. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS[J]. 2021, 12(1): 552-557, [17] Xiao, Qingjie, Sun, Bo, Zhou, Yanxia, Wang, Chen, Guo, Li, He, Jianhua, Deng, Dong. Visualizing the nonlinear changes of a drug-proton antiporter from inward-open to occluded state. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS[J]. 2021, 534: 272-278, http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.11.096.
[18] Han, Yufei, Zhuang, Qian, Sun, Bo, Lv, Wenping, Wang, Sheng, Xiao, Qingjie, Pang, Bin, Zhou, Youli, Wang, Fuxing, Chi, Pengliang, Wang, Qisheng, Li, Zhen, Zhu, Lizhe, Li, Fuping, Deng, Dong, Chiang, YingChih, Li, Zhenfei, Ren, Ruobing. Crystal structure of steroid reductase SRD5A reveals conserved steroid reduction mechanism. NATURE COMMUNICATIONS[J]. 2021, 12(1): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7815742/.
[19] Lu, Xi, Cao, Luye, Du, Xiaoyang, Lin, Hui, Zheng, Caijun, Chen, Zhenhua, Sun, Bo, Tao, Silu. Hydrogen-Bond-Induced High Performance Semitransparent Ternary Organic Solar Cells with 14% Efficiency and Enhanced Stability. ADVANCED OPTICAL MATERIALS[J]. 2021, 9(12): http://dx.doi.org/10.1002/adom.202100064.
[20] Liang, Miao, Wang, Zhijun, Wu, Hai, Yu, Li, Sun, Bo, Zhou, Huan, Yu, Feng, Wang, Qisheng, He, Jianhua. Microplates for Crystal Growth and in situ Data Collection at a Synchrotron Beamline. CRYSTALS[J]. 2020, 10(9): https://doaj.org/article/91ad6294cbd74495b3afa381464cbee6.
[21] Ran, Tingting, Li, Weidong, Sun, Bo, Xu, Mengxue, Qiu, Shenshen, Xu, DongQing, He, Jianhua, Wang, Weiwu. Crystal structure of mature myroilysin and implication for its activation mechanism. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES[J]. 2020, 156: 1556-1564, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.205.
[22] Tang, Dan, Chen, Chunjing, Liao, Ga, Liu, Jiaming, Liao, Banghua, Huang, QingQing, Chen, Qianqian, Zhao, Jiahui, Jiang, Hui, Duan, Jinsong, Huang, Jin, Wang, Kunjie, Wang, Jiawei, Zhou, Cuiyan, Chu, Wendan, Li, Wenqi, Sun, Bo, Li, Zhonghan, Dai, Lunzhi, Fu, Xianghui, Cheng, Wei, Xue, Yuhua, Qi, Shiqian. Structural and functional insight into the effect of AFF4 dimerization on activation of HIV-1 proviral transcription. CELL DISCOVERY[J]. 2020, 6(1): http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0142-6.
[23] Zhao, FengZhu, Sun, Bo, Yu, Li, Xiao, QingJie, Wang, ZhiJun, Chen, LiangLiang, Liang, Huan, Wang, QiSheng, He, JianHua, Yin, DaChuan. A novel sample delivery system based on circular motion for in situ serial synchrotron crystallography. LAB ON A CHIP[J]. 2020, 20(21): 3888-3898, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000584044600003.
[24] Zhao, FengZhu, Zhang, Bin, Yan, ErKai, Sun, Bo, Wang, ZhiJun, He, JianHua, Yin, DaChuan. A guide to sample delivery systems for serial crystallography. FEBS JOURNAL[J]. 2019, 286(22): 4402-4417, [25] Qisheng Wang, Bo Sun, Huan Zhou, Zhijun Wang, Feng Yu, Jianhua He. An integrated remote data collection system for macromolecular crystallography beamline at SSRF. NUCLEAR INST. AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH, A. 2019, 42-45, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.167.
[26] Wang, Chengcheng, Sun, Bo, Zhang, Xue, Huang, Xiaowei, Zhang, Minhua, Guo, Hui, Chen, Xin, Huang, Fang, Chen, Taiyu, Mi, Hualing, Yu, Fang, Liu, LuNing, Zhang, Peng. Structural mechanism of the active bicarbonate transporter from cyanobacteria. NATURE PLANTS[J]. 2019, 5(11): 1184-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41477-019-0538-1.
[27] YingJie Song, KaiLun Wang, YaLin Shen, Jie Gao, Tao Li, YiBo Zhu, ChangCheng Li, LiHui He, QiaoXia Zhou, NingLin Zhao, Chang Zhao, Jing Yang, Qin Huang, XingYu Mu, Hong Li, DengFeng Dou, Chuan Liu, JianHua He, Bo Sun, Rui Bao, Andreas J Bumler. Structural and Functional Insights into PpgL, a Metal-Independent β-Propeller Gluconolactonase That Contributes to Pseudomonas aeruginosa Virulence. INFECTION AND IMMUNITY[J]. 2019, 87(4): [28] Wang, Qisheng, Sun, Bo, Zhou, Huan, Wang, Zhijun, Yu, Feng, He, Jianhua. An integrated remote data collection system for macromolecular crystallography beamline at SSRF. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT[J]. 2019, 914: 42-45, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.167.
[29] Wang, Xiangbei, Sun, Bo, Xu, Mengxue, Qiu, Shenshen, Xu, Dongqing, Ran, Tingting, He, Jianhua, Wang, Weiwu. Crystal structure of the periplasmic domain of TssL, a key membrane component of Type VI secretion system. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES[J]. 2018, 120: 1474-1479, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.09.166.
[30] Wang, QiSheng, Zhang, KunHao, Cui, Yin, Wang, ZhiJun, Pan, QiangYan, Liu, Ke, Sun, Bo, Zhou, Huan, Li, MinJun, Xu, Qin, Xu, ChunYan, Yu, Feng, He, JianHua. Upgrade of macromolecular crystallography beamline BL17U1 at SSRF. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2018, 29(5): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000433263600008.
[31] Li, Bing, Huang, Sheng, Pan, QiangYan, Li, MinJun, Zhou, Huan, Wang, QiSheng, Yu, Feng, Sun, Bo, Chen, JianQiao, He, JianHua. New design for multi-crystal data collection at SSRF. NUCLEARSCIENCEANDTECHNIQUES[J]. 2018, 29(2): 48-56, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7000413267.
[32] Ren, Sixue, Caforio, Antonella, Yang, Qin, Sun, Bo, Yu, Feng, Zhu, Xiaofeng, Wang, Jinjing, Dou, Chao, Fu, Qiuyu, Huang, Niu, Sun, Qiu, Nie, Chunlai, Qi, Shiqian, Gong, Xinqi, He, Jianhua, Wei, Yuquan, Driessen, Arnold J M, Cheng, Wei. Structural and mechanistic insights into the biosynthesis of CDP-archaeol in membranes. CELL RESEARCH[J]. 2017, 27(11): 1378-1391, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=673788628.
[33] 陈建樵, 汪启胜, 李冰, 周欢, 崔莹, 孙波, 王志军, 何建华. 同步辐射串行晶体学静电纺丝上样实验技术. 核技术[J]. 2017, 40(8): "13-20", [34] Wang, Qisheng, Yu, Feng, Cui, Ying, Zhang, Kunhao, Pan, Qiangyan, Zhong, Changyou, Liu, Ke, Zhou, Huan, Sun, Bo, He, Jianhua. Mini-beam modes on standard MX beamline BL17U at SSRF. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS[J]. 2017, 88(7): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000406773700008.
[35] Sixue Ren, Antonella Caforio, Qin Yang, Bo Sun, Feng Yu, Xiaofeng Zhu, Jinjing Wang, Chao Dou, Qiuyu Fu, Niu Huang, Qiu Sun, Chunlai Nie, Shiqian Qi, Xinqi Gong, Jianhua He, Yuquan Wei, Arnold JM Driessen, Wei Cheng. Structural and mechanistic insights into the biosynthesis of CDP-archaeol in membranes. CELL RESEARCH[J]. 2017, 27(11): 1378-1391, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=673788628.
[36] Yu, Feng, Li, Minjun, Xu, Chunyan, Sun, Bo, Zhou, Huan, Wang, Zhijun, Xu, Qin, Xie, Muyun, Zuo, Gang, Huang, Pei, Guo, Haojie, Wang, Qisheng, He, Jianhua. Crystal structure and enantioselectivity of terpene cyclization in SAM-dependent methyltransferase TleD. BIOCHEMICAL JOURNAL[J]. 2016, 473: 4385-4397, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000393760600008.
[37] Wang QiSheng, Yu Feng, Huang Sheng, Sun Bo, Zhang KunHao, Liu Ke, Wang ZhiJun, Xu Chunyan, Wang SiSheng, Yang LiFeng, Pan QiangYan, Li Liang, Zhou Huan, Cui Yin, Xu Qin, Earnest, Thomas, He JianHua. The macromolecular crystallography beamline of SSRF. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2015, 26(1): 12-17, http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/24597.
[38] Chen YaXing, Li MinJun, Yu Feng, Liu Ke, Xu ChunYan, Sun Bo, Zhou Huan, Xu Qin, He JianHua. Using Xe as a heavy atom for phase determination of protein trichosanthin structure. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2014, 25(3): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000339366300013.
[39] 汪启胜, 黄胜, 孙波, 唐琳, 何建华. SSRF生物大分子晶体学线站用户数据采集系统. 核技术[J]. 2012, 35(1): 5-11, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=40533021.
[40] 陶世兴, 牛晶, 陈鸣之, 刘科, 王玉, 汪启胜, 孙波, 黄胜, 唐琳, 何建华. 利用晶体多重衍射进行同步辐射光子能量标定. 光学精密工程[J]. 2011, 19(5): 977-982, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=38123257.
[41] Liu Yahui, Chen Yongbin, Xu Chunyan, Xu Shenglong, Sun Bo, Zhou Huan, Sun Lihua, Yu Feng, Tang Lin, Guo Guozhen, He Jianhua. Structural biology investigation of EMF effect on insulin in solution. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2011, 22(3): 134-138, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=38982189.
[42] Tao Shixing, Zhu Jing, Niu Jing, Chen Mingzhi, Liu Ke, Wang Yu, Wang Qisheng, Sun Bo, Huang Sheng, Tang Lin, He Jianhua. In-situ energy calibration of SSRF macromolecular crystallography beamline using powder diffraction. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2010, 21(6): 321-324, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=37122670.
[43] []. Structural and functional insight into the effect of AFF4 dimerization on activation of HIV-1 proviral transcription | Cell Discovery. https://www.nature.com/articles/s41421-020-0142-6?error=cookies_not_supported&code=d4049679-f7be-4096-b037-f568a5d08295.

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 涡轮叶片在线超高温加热装置的设计与实现, 负责人, 研究所自选, 2021-01--2022-12
( 2 ) 基于串行样品传输的劳厄晶体学实验方法与蛋白质晶体结构实例研究, 负责人, 国家任务, 2023-01--2026-12