基本信息
   

出版信息

   
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.

出版信息

   
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.

出版信息

   
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.
发表论文
[1] Gaochun Wang, Xiaobo Tian, Yibing Li, Tao Xu, Bo Wan, Yi Chen, Shitan Nie, Xusong Yang, Sicheng Zuo, Jianli Zhang. Indian plate blocked by the thickened Eurasian crust in the middle of the continental collision zone of southern Tibet. EARTHQUAKE RESEARCH ADVANCES[J]. 2023, 3(3): 100233-, http://dx.doi.org/10.1016/j.eqrea.2023.100233.
[2] Yang, Saihong, Chen, Yi, Li, Xianhua, Tang, Xu, Liu, Jingbo, Mao, Qian, Aung, Me Me. High-Resolution Cathodoluminescence Images of Igneous and Metamorphic Monazite. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS[J]. 2023, 29(4): 1357-1372, http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad073.
[3] Su, Bin, Chen, Yi, Yue, Zongyu, Chen, Lin, Mitchell, Ross N, Tang, Ming, Yang, Wei, Huang, Guangyu, Guo, Jinghui, Li, XianHua, Wu, FuYuan. Crustal remelting origin of highly silicic magmatism on the Moon. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT[J]. 2023, 4(1): http://dx.doi.org/10.1038/s43247-023-00900-8.
[4] Di Zhang, Yi Chen, Qian Mao, Shujuan Jiao, Bin Su, Si Chen, Kyaing Sein. Different histories of ultrahigh-temperature granulites revealed by Ti-in-Quartz: An electron Microprobe approach. Crystals[J]. 2023, 13: [5] Yuan, Jiangyan, Huang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Tian, Hengci, Zhang, Di, Zhang, Huijuan. Automatic Bulk Composition Analysis of Lunar Basalts: Novel Big- Data Algorithm for Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY[J]. 2023, 7(2): 370-378, http://dx.doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00260.
[6] Li, Xiaoguang, Chen, Yi, Tang, Xu, Gu, Lixin, Yuan, Jiangyan, Su, Wen, Tian, Hengci, Luo, Huiqian, Cai, Shuhui, Komarneni, Sridhar. Thermally induced phase transition of troilite during Micro-Raman spectroscopy analysis. ICARUS[J]. 2023, 390: 10-, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115299.
[7] Yi Chen, Sen Hu, Jin-Hua Li, Qiu-Li Li, Xiongyao Li, Yang Li, Yang Liu, Yuqi Qian, Wei Yang, Qin Zhou, Yangting Lin, Chunlai Li, Xian-Hua Li. Chang’e-5 lunar samples shed new light on the Moon. The Innovation Geoscience[J]. 2023, 1(1): 100014-, [8] Di Zhang, Yi Chen, Bin Su, Chao Qi, Qian Mao. High precision measurements of trace F and Cl in olivine by electron probe microanalysis. Progress in Earth and Planetary Science[J]. 2023, 10: [9] 贾丽辉, 陈意, 苏斌, 毛骞, 张迪. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. American Mineralogist[J]. 2022, 107(10): 1968-1981, [10] 原江燕, 陈意, 张迪, 李晓光, 田恒次, 杨蔚, 苏文. Quantitative Analysis of Bulk Composition of Small-size Lunar Samples Using Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(4): 292-302, www.at-spectrosc.com/as/article/pdf/2022003.
[11] 陈意, 王则灵, 原江燕, 贾丽辉, 张迪, 李晓光, 杨蔚, 李秋立, 李献华. 阿波罗月壤样品(E21)岩石学研究及溯源. 岩石学报. 2022, 38(6): 1811-1822, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/ysxb98202206018.
[12] Li, YiBing, Wu, YuWen, Su, Bin, Chen, Si, Zhang, QingHua, Chen, Yi. Thermodynamic constraints on the composition of orogenically thickened lower crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2022, 40(8): 1405-1426, http://dx.doi.org/10.1111/jmg.12679.
[13] 黄广宇, 陈意, 郭敬辉, Richard Palin, 赵磊. Nb and Ta intracrustal differentiation during granulite-facies metamorphism: Evidence from geochemical data of natural rocks and thermodynamic modeling. American Mineralogist[J]. 2022, 107: 2020-2033, [14] YiBing Li, Yi Chen, Bin Su, QingHua Zhang, KaiHui Shi. Redox species and oxygen fugacity of slab-derived fluids: Implications for mantle oxidation and deep carbon-sulfur cycling. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://doaj.org/article/47218d4127d94596943f12ebd5f0bf59.
[15] 贾丽辉, 陈意, 毛骞, 张迪, 原江燕, 李晓光, 吴石头, 张丹萍. Simultaneous in-situ determination of major, trace elements and Fe3+/ΣFe in spinel using EPMA. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 42-52, [16] Bin Su, Jiangyan Yuan, Yi Chen, Wei Yang, Ross N Mitchell, Hejiu Hui, Hao Wang, Hengci Tian, XianHua Li, FuYuan Wu. Fusible mantle cumulates trigger young mare volcanism on the cooling Moon. SCIENCE ADVANCES[J]. 2022, 8(42): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2103.
[17] 贾丽辉, 毛骞, 田恒次, 吴石头, 原江燕, 黄亮亮, 陈意. High-precision EPMA measurement of trace elements in ilmenite and reference material development. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2351-2361, [18] 原江燕, 李晓春, 陈意, 李晓光. Rapid recognition and quantitative analysis of niobium minerals by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY[J]. 2022, 37(11): 2392-2400, [19] Chen, Si, Chen, Yi, Guillot, Stephane, Li, Qiuli. Change in Subduction Dip Angle of the Indian Continental Lithosphere Inferred From the Western Himalayan Eclogites. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 9: http://dx.doi.org/10.3389/feart.2021.790999.
[20] Yi Chen, Qiuli Li, Guibin Zhang, Tatsuki Tsujimori, Richard M Palin. Editorial: Seeing convergent margin processes through metamorphism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2022, 10: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.989889/full.
[21] Zhang, Di, Chen, Yi, Yang, Wei, Fournelle, John H, Ji, Jianglong, Su, Bin, Mao, Qian, Jia, Lihui, Yuan, Jiangyan, Li, Xiaoguang. High-precision Measurement of Trace Level Na, K, P, S, Cr, and Ni in Lunar Glass Using Electron Probe Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY[J]. 2022, 43(1): 28-41, http://dx.doi.org/10.46770/AS.2022.001.
[22] Chen, Si, Chen, Yi, Li, Yibing, Su, Bin, Zhang, Qinghua, Aung, Me Me, Sein, Kyaing. Cenozoic ultrahigh-temperature metamorphism in pelitic granulites from the Mogok metamorphic belt, Myanmar. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(11): 1873-1892, [23] Tian, HengCi, Wang, Hao, Chen, Yi, Yang, Wei, Zhou, Qin, Zhang, Chi, Lin, HongLei, Huang, Chao, Wu, ShiTou, Jia, LiHui, Xu, Lei, Zhang, Di, Li, XiaoGuang, Chang, Rui, Yang, YueHeng, Xie, LieWen, Zhang, DanPing, Zhang, GuangLiang, Yang, SaiHong, Wu, FuYuan. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane. NATURE[J]. 2021, 600(7887): 59-+, http://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-04119-5.
[24] 陈意. 微束分析测试技术十年(2011-2020)进展与展望. 矿物岩石地球化学通报. 2020, [25] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian. Sodium in olivine as a potential pressure indicator for orogenic dunite. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(2): 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2019.10.007.
[26] Yi Chen. Silicon isotope composition of subduction zone fluids as recorded by jadeitite from Myanmar. Contributions to Mineralogy and Petrology. 2020, [27] Su, Bin, Chen, Yi, Mao, Qian, Zhang, Di, Jia, LiHui, Guo, Shun. Minor elements in olivine inspect the petrogenesis of orogenic peridotites. LITHOS[J]. 2019, 344: 207-216, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2019.06.029.
[28] 张迪, 陈意, 毛骞, 苏斌, 贾丽辉, 郭顺. 电子探针分析技术进展及面临的挑战. 岩石学报[J]. 2019, 35(1): 261-274, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100249220.
[29] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chen, Si, Li, YiBing. Garnetite and Pyroxenite in the Mantle Wedge Formed by Slab-Mantle Interactions at Different Melt/Rock Ratios. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(7): 6504-6522, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000481819500017.
[30] Su, Bin, Chen, Yi. Making Cratonic Lithospheric Mantle. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7688-7706, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89144.
[31] Chen, Yi, Huang, Fang, Shi, GuangHai, Wu, FuYuan, Chen, Xi, Jin, QiZhen, Su, Bin, Guo, Shun, Sein, Kyaing, Thet Tin Nyunt. Magnesium Isotope Composition of Subduction Zone Fluids as Constrained by Jadeitites From Myanmar. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2018, 123(9): 7566-7585, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/89153.
[32] Chen, Yi, Su, Bin, Chu, Zhuyin. Modification of an ancient subcontinental lithospheric mantle by continental subduction: Insight from the Maowu garnet peridotites in the Dabie UHP belt, eastern China. LITHOS[J]. 2017, 278: 54-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2017.01.025.
[33] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, JingBo. Dolomite dissociation indicates ultra-deep (> 150 km) subduction of a garnet-bearing dunite block (the Sulu UHP terrane). AMERICAN MINERALOGIST[J]. 2017, 102(11): 2295-2306, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414669300014.
[34] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Liu, Jingbo. Origins of orogenic dunites: Petrology, geochemistry, and implications. GONDWANA RESEARCH[J]. 2016, 29(1): 41-59, http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2015.08.001.
[35] Su, Bin, Chen, Yi, Guo, Shun, Chu, ZhuYin, Liu, JingBo, Gao, YiJie. Carbonatitic metasomatism in orogenic dunites from Lijiatun in the Sulu UHP terrane, eastern China. LITHOS[J]. 2016, 262: 266-284, http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.007.
[36] 陈意, 苏斌, 郭顺. 大别-苏鲁造山带橄榄岩:进展和问题. 中国科学(地球科学)[J]. 2015, 45(9): 1245-1269, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd201509001.
[37] Chen, Y, Ye, K, Wu, T F, Guo, S. Exhumation of oceanic eclogites: thermodynamic constraints on pressure, temperature, bulk composition and density. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2013, 31(5): 549-570, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8432.
[38] Chen, Yi, Ye, Kai, Guo, Shun, Wu, TengFei, Liu, JingBo. Multistage metamorphism of garnet orthopyroxenites from the Maowu mafic-ultramafic complex, Dabieshan UHP terrane, eastern China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(10): 1239-1260, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8431.
[39] 陈意. 大别-苏鲁造山带橄榄岩的原岩属性和交代历程. 科学通报. 2013, [40] Chen, Yi, Ye, Kai, Wu, YuWen, Guo, Shun, Su, Bin, Liu, JingBo. Hydration and dehydration in the lower margin of a cold mantle wedge: implications for crust-mantle interactions and petrogeneses of arc magmas. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2013, 55(12): 1506-1522, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8430.
[41] 陈意, 叶凯. 俯冲洋壳的折返及其相关问题讨论. 岩石学报[J]. 2013, 29(5): 1461-1478, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8433.
[42] Chen, Y, Ye, K, Liu, JB, Sun, M. Quantitative P-T-X constraints on orthopyroxene-bearing high-pressure granulites in felsic-metapelitic rocks: evidence from the Huangtuling granulite, Dabieshan Orogen. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2008, 26(1): 1-15, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000251811300001.
[43] 斜方辉石高压麻粒岩的成因研究进展. 科学通报[J]. 2007, 52(22): 2682-2682, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=26044467.
[44] Chen, Y, Ye, K, Liu, J B, Sun, M. Multistage metamorphism of the Huangtuling granulite, Northern Dabie Orogen, eastern China: implications for the tectonometamorphic evolution of subducted lower continental crust. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY[J]. 2006, 24(7): 633-654, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000240028700007.
[45] 陈振宇, 余金杰, 徐珏, 周剑雄. 榴辉岩中金红石的微量元素电子探针分析. 电子显微学报[J]. 2006, 25(B08): 295-296, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22708120.
[46] 陈意. 榴辉岩常用温压计在应用中应注意的问题. 岩石学报. 2005, [47] 陈意, 金振民, 欧新功, 金淑燕, 徐海军. 韧性剪切带中片麻岩和超高压榴辉岩变形特征及其与地震波速各向异性的关系:来自中国大陆科学钻探(CCSD)680~1200米岩心的证据. 岩石学报[J]. 2004, 20(1): 97-108, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9516476.