基本信息
   

出版信息

   
发表论文
[1] Yi, Liang, MedinaElizalde, Martin, Tan, Liangcheng, Kemp, David B, Li, Yanzhen, Kletetschka, Gunther, Xie, Qiang, Yao, Huiqiang, He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Ogg, James G. Plio-Pleistocene deep-sea ventilation in the eastern Pacific and potential linkages with Northern Hemisphere glaciation. SCIENCE ADVANCES[J]. 2023, 9(8): http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.add1467.
[2] Jie Yuan, Chenglong Deng, Zhenyu Yang, Wout Krijgsman, Thubtantsering, Huafeng Qin, Liang Yi, Pan Zhao, Bo Wan, Liang Zhao, Huaiyu He, Zhengtang Guo, Rixiang Zhu. New paleomagnetic data from the central Tethyan Himalaya refine the size of Greater India during the Campanian. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS[J]. 2023, 622: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118422.
[3] Yu, Zhiqiang, Dong, Liping, Huyskens, Magdalena H, Yin, QingZhu, Wang, Yuan, Deng, Chenglong, He, Huaiyu. The exceptionally preserved Early Cretaceous "Moqi Fauna" from eastern Inner Mongolia, China, and its age relationship with the Jehol Biota. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2022, 589: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110824.
[4] Zhong, Yuezhi, Dubois, Nathalie, Xiong, Jianguo, Deng, Chenglong, Zhang, Huiping, Xiao, Wenjie, Lu, Honghua, Hu, Xiu, Li, Youli. Jet transitions caused multiple abrupt droughts in the Asian summer monsoon margin during Holocene times. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2022, 601: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111106.
[5] Bi, Yunpeng, Pang, Ercheng, Sun, Yongshuo, Liu, Yulong, Bian, Qiuman, Liu, Suzhen, Shen, Zhongshan, Xiong, Jianguo, Zhang, Huandi, Hao, Qingzhen, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy of the fluvio-lacustrine sequence of core DY-1 in the Datong Basin and its implications for the evolution of the Shanxi Rift System in northern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2022, 599: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111063.
[6] Yi, Liang, Hu, Bangqi, Zhao, Jingtao, Jiang, Xingyu, Shu, Yeqiang, Wang, Xingxing, Guo, Jianwei, Wang, Feifei, Ding, Xue, Liu, Geng, Chen, Weiwei, Li, Yibing, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy of Abyssal Deposits in the Central Philippine Sea and Regional Sedimentary Dynamics During the Quaternary. PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATOLOGY[J]. 2022, 37(5): http://dx.doi.org/10.1029/2021PA004365.
[7] Yuan, Jie, Deng, Chenglong, Yang, Zhenyu, Krijgsman, Wout, Thubtantsering, Qin, Huafeng, Shen, Zhongshan, Hou, Yifei, Zhang, Shuai, Yu, Zhiqiang, Zhao, Pan, Zhao, Liang, Wan, Bo, He, Huaiyu, Guo, Zhengtang. Triple-stage India-Asia collision involving arc-continent collision and subsequent two-stage continent-continent collision. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE[J]. 2022, 212: http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103821.
[8] Shen, Zhongshan, Yu, Zhiqiang, Ye, Hanqing, Deng, Chenglong, He, Huaiyu. Magnetostratigraphy of the Upper Cretaceous Nenjiang Formation in the Songliao Basin, northeast China: Implications for age constraints on terminating the Cretaceous Normal Superchron. CRETACEOUS RESEARCH[J]. 2022, 135: http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105213.
[9] Yu, Zhiqiang, Dong, Liping, Huyskens, Magdalena H, Yin, QingZhu, Wang, Yuan, Deng, Chenglong, He, Huaiyu. The exceptionally preserved Early Cretaceous "Moqi Fauna" from eastern Inner Mongolia, China, and its age relationship with the Jehol Biota. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2022, 589: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110824.
[10] Liu, Caicai, Qin, Huafeng, Ferre, Eric C, Wang, Wei, He, Kuang, Deng, Chenglong. Importance of Hematite Self-Reversal in Al-Rich Soils Magnetostratigraphy: Revisiting the Damei Red Soil Sequence in the Bose Basin, Southern China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2022, 127(4): http://dx.doi.org/10.1029/2021JB023165.
[11] Wang, Fa-Gang, Yang, Shi-Xia, Ge, Jun-Yi, Ollé A, Zhao, Ke-Liang, Yue, Jian-Ping, Rosso DE, Douka K, Guan, Ying, Li, Wen-Yan, Yang, Hai-Yong, Liu, Lian-Qiang, Xie, Fei, Guo, Zheng-Tang, Zhu, Ri-Xiang, Deng, Cheng-Long, d Errico, Francesco, Petraglia, Michael. Innovative ochre processing and tool use in China 40,000 years ago. Nature[J]. 2022, 603: 284-289, https://doi.org/10.1038/s41586-022-04445-2.
[12] 葛俊逸, 邓成龙, 邵庆丰, 裴树文, 唐锐枰, 涂 华, 高星. 中国古人类遗址年代学的研究进展与问题. 人类学学报[J]. 2021, 40(3): 393-410, [13] Yi, Liang, Deng, Chenglong, Yan, Wen, Wu, Haibin, Zhang, Chunxia, Xu, Weihai, Su, Xiang, He, Huaiyu, Guo, Zhengtang. Neogene-quaternary magnetostratigraphy of the biogenic reef sequence of core NK-1 in Nansha Qundao, South China Sea. SCIENCE BULLETIN[J]. 2021, 66(3): 200-203, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2020.08.014.
[14] Ge, Junyi, Wang, Yinghua, Shan, Mingchao, Feng, Xingwu, Chen, Fuyou, Wu, Haibin, Li, Qin, Zhou, Xinying, Li, Yan, Tang, Ruiping, Olsen, John W, Deng, Chenglong, Gao, Xing. Evidence from the Dayao Paleolithic site, Inner Mongolia for human migration into arid northwest China during mid-Pleistocene interglacials. QUATERNARY RESEARCH[J]. 2021, 103: 113-129, http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000701182800011.
[15] Zhang, Min, Qin, HuaFeng, He, Kuang, Hou, YiFei, Zheng, QuanFeng, Deng, ChengLong, He, Yan, Shen, ShuZhong, Zhu, RiXiang, Pan, YongXin. Magnetostratigraphy across the end-Permian mass extinction event from the Meishan sections, southeastern China. GEOLOGY[J]. 2021, 49(11): 1289-1294, http://dx.doi.org/10.1130/G49072.1.
[16] Gao, Xinbo, Hao, Qingzhen, Ge, Junyi, Han, Long, Fu, Yu, Wu, Xuechao, Deng, Chenglong, Guo, Zhengtang, Markovic, Slobodan B. Paleowind directions from the magnetic fabric of loess deposits in the western Chinese Loess Plateau and implications for dust provenance. QUATERNARY RESEARCH[J]. 2021, 103: 74-87, http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=UA&colName=WOS&SID=5CCFccWmJJRAuMzNPjj&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000701182800008.
[17] Ge, Junyi, Deng, Chenglong, Shao, Qingfeng, Wang, Yuan, Tang, Ruiping, Zhao, Bo, Cheng, Xiaodong, Jin, Changzhu, Olsen, John W. Magnetostratigraphic and uranium-series dating of fossiliferous cave sediments in Jinyuan Cave, Liaoning Province, northeast China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2021, 591: 5-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.031.
[18] Yuan, Jie, Yang, Zhenyu, Deng, Chenglong, Krijgsman, Wout, Hu, Xiumian, Li, Shihu, Shen, Zhongshan, Qin, Huafeng, An, Wei, He, Huaiyu, Ding, Lin, Guo, Zhengtang, Zhu, Rixiang. Rapid drift of the Tethyan Himalaya terrane before two-stage India-Asia collision. NATIONAL SCIENCE REVIEW[J]. 2021, 8(7): 81-93, [19] 程海, 张海伟, 蔡演军, 石正国, 易亮, 邓成龙, 郝青振, 彭友兵, Ashish, SINH, A, 李瀚瑛, 赵景耀, 田野, Jonathan, BAK, ER, Carlos, PEREZM, EJIAS. 轨道尺度的亚洲夏季风演变:“困惑”与探索. 中国科学:地球科学[J]. 2021, 51(4): 507-522, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7104502530.
[20] Cheng, Hai, Zhang, Haiwei, Cai, Yanjun, Shi, Zhengguo, Yi, Liang, Deng, Chenglong, Hao, Qingzhen, Peng, Youbing, Sinha, Ashish, Li, Hanying, Zhao, Jingyao, Tian, Ye, Baker, Jonathan, PerezMejias, Carlos. Orbital-scale Asian summer monsoon variations: Paradox and exploration. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2021, 64(4): 529-544, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000623098800001.
[21] Zhao, Pan, He, Jinyou, Deng, Chenglong, Chen, Yan, Mitchell, Ross N. Early Neoproterozoic (870-820 Ma) amalgamation of the Tarim craton (northwestern China) and the final assembly of Rodinia. GEOLOGY[J]. 2021, 49(11): 1277-1282, http://dx.doi.org/10.1130/G48837.1.
[22] Yu, Zhiqiang, He, Huaiyu, Li, Gang, Deng, Chenglong, Wang, Haibing, Zhang, Xinxin, Yang, Qing, Xia, XiaoPing, Zhou, Zhonghe, Zhu, Rixiang. SIMS U-Pb geochronology for the Jurassic Yanliao Biota from Bawanggou section, Qinglong (northern Hebei Province, China). INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2021, 63(3): 265-275, http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2019.1707127.
[23] Yang, Saihong, He, Huaiyu, Jin, Fan, Zhang, Fucheng, Wu, Yuanbao, Yu, Zhiqiang, Li, Qiuli, Wang, Min, OConnor, Jingmai K, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang, Zhou, Zhonghe. The appearance and duration of the Jehol Biota: Constraint from SIMS U-Pb zircon dating for the Huajiying Formation in northern China. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA[J]. 2020, 117(25): 14299-14305, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546764000004.
[24] Gao, Xinbo, Ou, Jian, Guo, Shengqiao, Ji, Wenting, Li, Xiangqian, Deng, Chenglong, Hao, Qingzhen, Guo, Zhengtang. Sedimentary history of the coastal plain of the south Yellow Sea since 5.1 Ma constrained by high-resolution magnetostratigraphy of onshore borehole core GZK01. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2020, 239: http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106355.
[25] Li, Pei, Zhang, Chunxia, Kelley, Jay, Deng, Chenglong, Ji, Xueping, Jablonski, Nina G, Wu, Haibin, Fu, Yang, Guo, Zhengtang, Zhu, Rixiang. Late Miocene Climate Cooling Contributed to the Disappearance of Hominoids in Yunnan Region, Southwestern China. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS[J]. 2020, 47(11): http://dx.doi.org/10.1029/2020GL087741.
[26] Cai, Shuhui, Tauxe, Lisa, Wang, Weilin, Deng, Chenglong, Pan, Yongxin, Yang, Liping, Qin, Huafeng. High-Fidelity Archeointensity Results for the Late Neolithic Period From Central China. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS[J]. 2020, 47(10): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000560371700038.
[27] Yi, Liang, Xu, Dong, Jiang, Xingyu, Ma, Xiaolin, Ge, Qian, Deng, Xiguang, Wang, Haifeng, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy and Authigenic Be-10/Be-9 Dating of Plio-Pleistocene Abyssal Surficial Sediments on the Southern Slope of Mariana Trench and Sedimentary Processes During the Mid-Pleistocene Transition. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS[J]. 2020, 125(8): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000577126400024.
[28] Yu, Zhiqiang, He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Lu, Kai, Shen, Zhongshan, Li, Qiuli. New SIMS U-Pb geochronology for the Shahezi Formation from CCSD-SK-IIe borehole in the Songliao Basin, NE China. SCIENCE BULLETIN[J]. 2020, 65(13): 1049-1051, http://dx.doi.org/10.1016/j.scib.2020.03.039.
[29] 詹涛, 曾方明, 杨业, 葛俊逸, 马永法, 张俊, 姜侠, 黄荣富, 梁彦霞, 李峨, 王逊, 周鑫, 邓成龙. 约900 ka前后冰期夏季风降水减弱:东北平原湖相沉积物的粒度证据. 第四纪研究[J]. 2020, 40(6): 1431-, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7103584001.
[30] Yang, ShiXia, Deng, ChengLong, Zhu, RiXiang, Petraglia, Michael D. The Paleolithic in the Nihewan Basin, China: Evolutionary history of an Early to Late Pleistocene record in Eastern Asia. EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGYnull. 2020, 29(3): 125-142, http://dx.doi.org/10.1002/evan.21813.
[31] 周浙昆, 王腾翔, 黄健, 刘佳, 邓炜煜东, 李仕虎, 邓成龙, 苏涛. 西藏芒康似勾儿茶叶属(鼠李科)化石及其生物地理学意义. 中国科学:地球科学[J]. 2020, 233-244, https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2020&filename=JDXK202002006&v=MTQwODdlWitkdkZpam1VTHpJTHluVFpiRzRITkhNclk5RllvUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSN3E=.
[32] Li, Shihu, van Hinsbergen, Douwe J J, Najman, Yani, Jing LiuZeng, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Does pulsed Tibetan deformation correlate with Indian plate motion changes?. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS[J]. 2020, 536: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116144.
[33] Ji, Xueping, Youlatos, Dionisios, Jablonski, Nina G, Pan, Ruliang, Zhang, Chunxia, Li, Pei, Tang, Min, Yu, Tengsong, Li, Wenqi, Deng, Chenglong, Li, Song. Oldest colobine calcaneus from East Asia (Zhaotong, Yunnan, China). JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION[J]. 2020, 147: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102866.
[34] Zhang, Chunxia, Li, Shihu, Zhang, Xiaoyan, Li, Pei, Deng, Chenglong, Guo, Zhengtang. A high-resolution Late Neogene geochemical record of the southeastern margin of the Tibetan Plateau: Constraints on Dali fault system activity and uplift of the Diancang Shan massif. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2020, 195: http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104335.
[35] Zheng, Liduan, Huang, Xianyu, Ji, Xueping, Deng, Chenglong. Paleoenvironmental implications of molecular and carbon isotopic distributions of n-alkanes in the hominoid-bearing upper Miocene sediments from the Zhaotong Basin, southwestern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2020, 544: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109627.
[36] Zhou, Zhekun, Wang, Tengxiang, Huang, Jian, Liu, Jia, Deng, Weiyudong, Li, Shihu, Deng, Chenglong, Su, Tao. Fossil leaves of Berhamniphyllum (Rhamnaceae) from Markam, Tibet and their biogeographic implications. SCIENCECHINAEARTHSCIENCES[J]. 2020, 63(2): 224-234, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7101014808.
[37] Li, Shihu, Su, Tao, Spicer, Robert A, Xu, Congli, Sherlock, Sarah, Halton, Alison, Hoke, Gregory, Tian, Yimin, Zhang, Shitao, Zhou, Zhekun, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Oligocene Deformation of the Chuandian Terrane in the SE Margin of the Tibetan Plateau Related to the Extrusion of Indochina. TECTONICS[J]. 2020, 39(7): http://dx.doi.org/10.1029/2019TC005974.
[38] 邓成龙. The potential of marine ferromanganese nodules from Eastern Pacific as recorders of Earth's magnetic field changes during the past 4.7 myr: A geochronological study by magnetic scanning and authigenic 10Be/9Be dating. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2020, [39] Yang, ShiXia, Yue, JianPing, Zhou, Xinying, Storozum, Michael, Huan, FaXiang, Deng, ChengLong, Petraglia, Michael D. Hominin site distributions and behaviours across the Mid-Pleistocene climate transition in China. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2020, 248: http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106614.
[40] Ge, Junyi, Deng, Chenglong, Wang, Yuan, Shao, Qingfeng, Zhou, Xinying, Xing, Song, Pang, Haijiao, Jin, Changzhu. Climate-influenced cave deposition and human occupation during the Pleistocene in Zhiren Cave, southwest China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2020, 559: 14-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2020.01.018.
[41] Han, Fei, Sun, Jingpeng, Qin, Huafeng, Wang, Huapei, Ji, Qiang, He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Pan, Yongxin. Magnetostratigraphy of the Upper Cretaceous and Lower Paleocene terrestrial sequence, Jiaolai Basin, eastern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2020, 538: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109451.
[42] Li, Shihu, van Hinsbergen, Douwe J J, Shen, Zhongshan, Najman, Yani, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) Analysis of the Gonjo Basin as an Independent Constraint to Date Tibetan Shortening Pulses. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS[J]. 2020, 47(8): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000530332600003.
[43] Zhao, Yan, Tzedakis, Polychronis C, Li, Quan, Qin, Feng, Cui, Qiaoyu, Liang, Chen, Birks, H John B, Liu, Yaoliang, Zhang, Zhiyong, Ge, Junyi, Zhao, Hui, Felde, Vivian A, Deng, Chenglong, Cai, Maotang, Li, Huan, Ren, Weihe, Wei, Haicheng, Yang, Hanfei, Zhang, Jiawu, Yu, Zicheng, Guo, Zhengtang. Evolution of vegetation and climate variability on the Tibetan Plateau over the past 1.74 million years. SCIENCE ADVANCES[J]. 2020, 6(19): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000531171100010.
[44] 邓成龙, 郝青振, 郭正堂, 朱日祥. 中国第四纪综合地层和时间框架. 中国科学:地球科学[J]. 2019, 330-352, https://www.sciengine.com/doi/10.1360/N072017-00269.
[45] Wang, Xiaoming, Li, Qian, Sun, Lu, Deng, Chenglong, Qiang Li, Wen Dusu. Biostratigraphy, magnetostratigraphy, and geochronology of lower Miocene Aoerban strata in Central Inner Mongolia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2019, 518: 187-205, http://119.78.100.205/handle/311034/9497.
[46] Li, Pei, Zhang, Chunxia, Guo, Zhengtang, Deng, Chenglong, Ji, Xueping, Jablonski, Nina G, Wu, Haibin, Zhu, Rixiang. Clay mineral assemblages in the Zhaotong Basin of southwestern China: Implications for the late Miocene and Pliocene evolution of the South Asian monsoon. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2019, 516: 90-100, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/90222.
[47] Yu, Zhiqiang, He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Xi, Dangpeng, Qin, Zuohuan, Wan, Xiaoqiao, Wang, Chengshan, Zhu, Rixiang. New geochronological constraints for the Upper Cretaceous Nenjiang Formation in the Songliao Basin, NE China. CRETACEOUSRESEARCH[J]. 2019, 102: 160-169, http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2019.05.006.
[48] Deng, Chenglong, Hao, Qingzhen, Guo, Zhengtang, Zhu, Rixiang. Quaternary integrative stratigraphy and timescale of China. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2019, 62(1): 324-348, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100172038.
[49] Gao, Xinbo, Hao, Qingzhen, Oldfield, Frank, Bloemendal, Jan, Deng, Chenglong, Wang, Luo, Song, Yang, Ge, Junyi, Wu, Haibin, Xu, Bing, Li, Fengjiang, Han, Long, Fu, Yu, Guo, Zhengtang. New High-Temperature Dependence of Magnetic Susceptibility-Based Climofunction for Quantifying Paleoprecipitation From Chinese Loess. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS[J]. 2019, 20(8): 4273-4291, http://dx.doi.org/10.1029/2019GC008401.
[50] Lin Zhen, Yi Liang, Wang HaiFeng, Deng XiGuang, Yang JiChao, Fu TengFei, Yu HongJun, Xie Qiang, Deng ChengLong. Rock magnetism of deep-sea sediments at Caiwei Guyot, Magellan seamounts of Northwest Pacific and its significance to abyssal environmental changes. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2019, 62(8): 3067-3077, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000480300600023.
[51] Xu, Qinmian, Yuan, Guibang, Ding, Jianxun, Zhang, Wei, Xin, Houtian, Deng, Chenglong. Cenozoic tectonic and paleoenvironmental evolution of northwestern China: Evidence from two deep boreholes in the Jartai Basin. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2019, 173: 98-112, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/91482.
[52] Yang, Fan, Guo, Zhengtang, Zhang, Chunxia, Md, Sayem Abu Sadat, He, Zhilin, Deng, Chenglong. High-Resolution Eocene Magnetostratigraphy of the Xijigou Section: Implications for the Infilling Process of Xining Basin, Northeastern Tibetan Plateau. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2019, 124(8): 7588-7603, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000491283500004.
[53] Pei, Shuwen, Deng, Chenglong, de la Torre, Ignacio, Jia, Zhenxiu, Ma, Dongdong, Li, Xiaoli, Wang, Xiaomin. Magnetostratigraphic and archaeological records at the Early Pleistocene site complex of Madigou (Nihewan Basin): Implications for human adaptations in North China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2019, 530: 176-189, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.014.
[54] 林震, 易亮, 王海峰, 邓希光, 杨继超, 付腾飞, 于洪军, 谢强, 邓成龙. 西北太平洋采薇海山表层沉积的岩石磁学特征及其对深海环境过程的指示. 地球物理学报[J]. 2019, 62(8): 3067-3077, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7002592181.
[55] Sun, Lu, Deng, Chenglong, Wang, Xiaoming, Li, Qian, Qin, Huafeng, Xu, Huiru, Kong, Yanfen, Wu, Bailing, Liu, Suzhen, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the late Miocene Baogeda Ula Formation and associated fauna in central Inner Mongolia, northern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2018, 505: 243-255, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.06.001.
[56] Li, Youjuan, He, Huaiyu, Ivanov, Alexei V, Demonterova, Elena I, Pan, Yongxin, Deng, Chenglong, Zheng, Dewen, Zhu, Rixiang. Ar-40/Ar-39 age of the onset of high-Ti phase of the Emeishan volcanism strengthens the link with the end-Guadalupian mass extinction. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW[J]. 2018, 60(15): 1906-1917, http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2017.1405748.
[57] Kong YanFen, Sun Lu, Shen ZhongShan, Ge JunYi, Deng ChengLong. Anisotropy of magnetic susceptibility of the Neogene Guonigou section in the Linxia Basin and its paleoenvironmental significance. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2018, 61(11): 4518-4529, http://119.78.100.205/handle/311034/9077.
[58] 吴百灵, 邓成龙, 孔艳芬, 刘素贞, 孙蕗, 李仕虎, 葛俊逸, 王元, 金昌柱, 朱日祥. 甘肃陇中盆地会宁关公滩剖面磁性地层年代学研究. 地球物理学报[J]. 2018, 61(4): 1390-1399, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=675021457.
[59] Zhang, Lei, Liu, Jiaqi, Qin, Xiaoguang, Mu, Yan, Jin, Chunsheng, Sun, Chunqing, Liu, Jianxing, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy and paleoenvironmental events recorded in a late Cenozoic sedimentary succession in Huaibei Plain, East China. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2018, 200: 52-64, http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.09.041.
[60] 孔艳芬, 孙蕗, 沈中山, 葛俊逸, 邓成龙. 临夏盆地新近纪郭泥沟剖面磁组构特征及其环境意义. 地球物理学报[J]. 2018, 61(11): 4518-4529, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7000900540.
[61] Yi, Liang, Jian, Zhimin, Liu, Xinyu, Zhu, Youhua, Zhang, Daojun, Wang, Zhenfeng, Deng, Chenglong. Astronomical tuning and magnetostratigraphy of Neogene biogenic reefs in Xisha Islands, South China Sea. SCIENCE BULLETIN[J]. 2018, 63(9): 564-573, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=74888487504849564857484857.
[62] Wu BaiLing, Deng ChengLong, Kong YanFen, Liu SuZhen, Sun Lu, Li ShiHu, Ge JunYi, Wang Yuan, Jin ChangZhu, Zhu RiXiang. Magnetostratigraphy of the fluvio-lacustrine sequence on the Guangongtan section in Longzhong Basin, NW China. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2018, 61(4): 1390-1399, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000430371500014.
[63] Liu, Ping, Yue, Feng, Liu, Jiaqing, Qin, Huafeng, Li, Shihu, Zhao, Xiang, Xu, Jianwei, Yuan, Baoyin, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the Shixia red sediments and implications for formation of Nihewan paleo-lake, North China. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2018, 193: 118-128, http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.06.013.
[64] Liu, Ping, Yue, Feng, Liu, Jiaqing, Qin, Huafeng, Li, Shihu, Zhao, Xiang, Xu, Jianwei, Yuan, Baoyin, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the Shixia red sediments and implications for formation of Nihewan paleo-lake, North China. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2018, 193: 118-128, http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.06.013.
[65] Xu, Qinmian, Yang, Jilong, Hu, Yunzhuang, Yuan, Guibang, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy of two deep boreholes in southwestern Bohai Bay: Tectonic implications and constraints on the ages of volcanic layers. QUATERNARY GEOCHRONOLOGY[J]. 2018, 43: 102-114, http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2017.08.006.
[66] Li, Youjuan, He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Pan, Yongxin, Ji, Qiang, Wang, Chengshan, Zheng, Dewen, Zhu, Rixiang. Ar-40/Ar-39 dating results from the Shijiatun Formation, Jiaolai Basin: New age constraints on the Cretaceous terrestrial volcanic-sedimentary sequence of China. CRETACEOUS RESEARCH[J]. 2018, 86: 251-260, http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2018.03.003.
[67] Kong, Yanfen, Deng, Chenglong, Liu, Wu, Wu, Xiujie, Pei, Shuwen, Sun, Lu, Ge, Junyi, Yi, Liang, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the hominin occupation of Bailong Cave, central China. SCIENTIFIC REPORTS[J]. 2018, 8(1): http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-28065-x.
[68] Wu BaiLing, Deng ChengLong, Kong YanFen, Liu SuZhen, Sun Lu, Li ShiHu, Gen JunYi, Wang Yuan, Jin ChangZhu, Zhu RiXiang. Magnetostratigraphy of the fluvio-lacustrine sequence on the Guangongtan section in Longzhong Basin, NW China. ACTA POLYMERICA SINICA[J]. 2018, 1390-1399, [69] Gao, Xinbo, Hao, Qingzhen, Wang, Luo, Oldfield, Frank, Bloemendal, Jan, Deng, Chenglong, Song, Yang, Ge, Junyi, Wu, Haibin, Xu, Bing, Li, Fengjiang, Han, Long, Fu, Yu, Guo, Zhengtang. The different climatic response of pedogenic hematite and ferrimagnetic minerals: Evidence from particle-sized modern soils over the Chinese Loess Plateau. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS[J]. 2018, 179: 69-86, http://119.78.100.205/handle/311034/8727.
[70] Yi, Liang, Shi, Zhengguo, Tan, Liangcheng, Deng, Chenglong. Orbital-scale nonlinear response of East Asian summer monsoon to its potential driving forces in the late Quaternary. CLIMATE DYNAMICS[J]. 2018, 50(5-6): 2183-2197, [71] Song, Yang, Guo, Zhengtang, Markovic, Slobodan, Hambach, Ulrich, Deng, Chenglong, Chang, Lin, Wu, Jianyu, Hao, Qingzhen. Magnetic stratigraphy of the Danube loess: A composite Titel-Stari Slankamen loess section over the last one million years in Vojvodina, Serbia. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2018, 155: 68-80, http://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/40603.
[72] Su, Tao, Li, ShuFeng, Tang, He, Huang, YongJiang, Li, ShiHu, Deng, ChengLong, Zhou, ZheKun. Hemitrapa Miki (Lythraceae) from the earliest Oligocene of southeastern Qinghai-Tibetan Plateau and its phytogeographic implications. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY[J]. 2018, 257(X): 57-63, http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2018.06.001.
[73] Yang, ShiXia, Zhang, YuXiu, Li, YouQian, Zhao, Chao, Li, XiaoQiang, Yue, JianPing, Hou, YaMei, Deng, ChengLong, Zhu, RiXiang, Petraglia, Michael D. Environmental change and raw material selection strategies at Taoshan: a terminal Late Pleistocene to Holocene site in north-eastern China. JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE[J]. 2017, 32(5): 553-563, http://dx.doi.org/10.1002/jqs.2950.
[74] Sun, Lu, Deng, Chenglong, Wang, Wei, Liu, Caicai, Kong, Yanfen, Wu, Bailing, Liu, Suzhen, Ge, Junyi, Qin, Huafeng, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphy of Plio-Pleistocene fossiliferous cave sediments in the Bubing Basin, southern China. QUATERNARY GEOCHRONOLOGY[J]. 2017, 37: 68-81, http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2016.09.007.
[75] Cai, Shuhui, Jin, Guiyun, Tauxe, Lisa, Deng, Chenglong, Qin, Huafeng, Pan, Yongxin, Zhu, Rixiang. Archaeointensity results spanning the past 6 kiloyears from eastern China and implications for extreme behaviors of the geomagnetic field. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA[J]. 2017, 114(1): 39-44, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000391093700023.
[76] Xu, Qinmian, Yuan, Guibang, Yang, Jilong, Xin, Houtian, Yi, Liang, Deng, Chenglong. Plio-Pleistocene magnetostratigraphy of northern Bohai Bay and its implications for tectonic events since ca. 2.0 Ma. JOURNAL OF GEODYNAMICS[J]. 2017, 111: 1-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2017.08.002.
[77] 韩非, 秦华峰, 季强, 孙靖鹏, 邓成龙, 潘永信. 鲁科一井上白垩统沉积岩岩石磁学和天然剩磁分析:兼论利用剩磁方向恢复钻孔岩芯原始方位的可行性. 地球物理学报[J]. 2017, 60(12): 4730-4740, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=674124871.
[78] 姜重昕, 沈中山, 秦华峰, 王建, 邓成龙. 泥河湾盆地虎头梁剖面河湖相沉积物磁组构特征及其环境意义. 第四纪研究[J]. 2017, 37(6): 1320-1333, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=673816010.
[79] Yang, ShiXia, Petraglia, Michael D, Hou, YaMei, Yue, JianPing, Deng, ChengLong, Zhu, RiXiang. The lithic assemblages of Donggutuo, Nihewan basin: Knapping skills of early pleistocene hominins in North China. PLOS ONE[J]. 2017, 12(9): http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0185101.
[80] Li, Shihu, Yang, Zhenyu, Deng, Chenglong, He, Huaiyu, Qin, Huafeng, Sun, Lu, Yuan, Jie, van Hinsbergen, Douwe J J, Krijgsman, Wout, Dekkers, Mark J, Pan, Yongxin, Zhu, Rixiang. Clockwise rotations recorded in redbeds from the Jinggu Basin of northwestern Indochina. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN[J]. 2017, 129(9-10): 1100-1122, http://dx.doi.org/10.1130/B31637.1.
[81] Pei, Shuwen, Xie, Fei, Deng, Chenglong, Jia, Zhenxiu, Wang, Xiaomin, Guan, Ying, Li, Xiaoli, Ma, Dongdong, de la Torre, Ignacio. Early Pleistocene archaeological occurrences at the Feiliang site, and the archaeology of human origins in the Nihewan Basin, North China. PLOS ONE[J]. 2017, 12(11): http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/1761748.
[82] Han Fei, Qin HuaFeng, Ji Qiang, Sun JingPeng, Deng ChengLong, Pan YongXin. Rock magnetism and paleomagnetism of Late Cretaceous sedimentary rocks in borehole CCSD-LK-I (Shandong province) and implications for the feasibility of core orientation recovery using natural remanent magnetization. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2017, 60(12): 4730-4740, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000418626400015.
[83] Cai, Shuhui, Tauxe, Lisa, Paterson, Greig A, Deng, Chenglong, Pan, Yongxin, Qin, Huafeng, Zhu, Rixiang. Recent Advances in Chinese Archeomagnetism. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE[J]. 2017, 5: https://doaj.org/article/b9f3137fed7240928f42628b4c86229a.
[84] Huang, YongJiang, Ji, XuePing, Su, Tao, Deng, ChengLong, Ferguson, David K, Yu, TengSong, Yang, Xing, Sun, Hang, Zhou, ZheKun. Habitat, climate and potential plant food resources for the late Miocene Shuitangba hominoid in Southwest China: Insights from carpological remains. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2017, 470(1): 63-71, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.01.014.
[85] Wang ZhenFeng, Zhang DaoJun, Liu XinYu, You Li, Luo, Wei, Yi Liang, Tan LiangCheng, Zhu YouHua, Qin HuaFeng, Cheng Hai, Li ZhongQuan, Xie Qiang, Che ZhiWei, Deng ChengLong, Zhu RiXiang. Magnetostratigraphy and Th-230 dating of Pleistocene biogenic reefs in XK-1 borehole from Xisha Islands, South China Sea. CHINESEJOURNALOFGEOPHYSICSCHINESEEDITION[J]. 2017, 60(3): 1027-1038, http://ir.idsse.ac.cn/handle/183446/1822.
[86] Suzhen Liu, Chenglong Deng, Jule Xiao, Jinhua Li, Greig A. Paterson, Liao Chang, Liang Yi, Huafeng Qin, Rixiang Zhu. High-resolution enviromagnetic records of the last deglaciation from Dali Lake, Inner Mongolia. PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY[J]. 2016, 1-11, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.04.030.
[87] Han Fei, Wang FuXian, Li JinHua, Qin HuaFeng, Deng ChengLong, Pan YongXin. Identification of magnetic minerals in surface sediments of Miyun Lake, Beijing. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2016, 59(8): 2937-2948, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000381166400018.
[88] 李倩, 易亮, 刘素贞, 于洪军, 陈燕萍, 徐兴永, 李萍, 邓成龙. 渤海南部莱州湾Lz908孔沉积物的岩石磁学性质. 地球物理学报[J]. 2016, 59(5): 1717-1728, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/11339.
[89] 郑妍, 郑洪波, 邓成龙, 刘青松. 东亚全新世地磁场长期变特征. 第四纪研究[J]. 2016, 36(5): 1154-1164, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/dsjyj201605011.
[90] 韩非, 王芙仙, 李金华, 秦华峰, 邓成龙, 潘永信. 北京密云水库表层沉积物磁性矿物的鉴别. 地球物理学报[J]. 2016, 59(8): 2937-2948, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/11395.
[91] 易亮, 姜兴钰, 田立柱, 于洪军, 徐兴永, 石学法, 秦华锋, 邓成龙. 渤海盆地演化的年代学研究. 第四纪研究[J]. 2016, 36(5): 1075-1087, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/dsjyj201605005.
[92] Yang, ShiXia, Hou, YaMei, Yue, JianPing, Petraglia, Michael D, Deng, ChengLong, Zhu, RiXiang. The Lithic Assemblages of Xiaochangliang, Nihewan Basin: Implications for Early Pleistocene Hominin Behaviour in North China. PLOS ONE[J]. 2016, 11(5): http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0155793.
[93] Liu, Suzhen, Deng, Chenglong, Xiao, Jule, Li, Jinhua, Paterson, Greig A, Chang, Liao, Yi, Liang, Qin, Huafeng, Zhu, Rixiang. High-resolution enviromagnetic records of the last deglaciation from Dali Lake, Inner Mongolia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2016, 454: 1-11, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.04.030.
[94] Julie Lebreton Anberree, 李仕虎, 李树峰, Spicer Robert A, 张世涛, 苏涛, 邓成龙, 周浙昆. 中中新世气候适宜期环境变化:来自中国西南部湖泊沉积地球化学的证据. 科学通报[J]. 2016, 61(16): 1841-, http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/12520.
[95] Liu, Ping, Wu, Zhijun, Deng, Chenglong, Tong, Haowen, Qin, Huafeng, Li, Shihu, Yuan, Baoyin, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the Shanshenmiaozui mammalian fauna in the Nihewan Basin, North China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2016, 400: 202-211, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.024.
[96] 孙靖鹏, 韩非, 邓成龙, 潘永信. 山东胶莱盆地鲁科一井上白垩统火山岩的岩石磁学和磁组构研究. 地球物理学进展[J]. 2016, 31(6): 2397-2407, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/dqwlxjz201606006.
[97] Yi, Liang, Deng, Chenglong, Tian, Lizhu, Xu, Xingyong, Jiang, Xingyu, Qiang, Xiaoke, Qin, Huafeng, Ge, Junyi, Chen, Guangquan, Su, Qiao, Chen, Yanping, Shi, Xuefa, Xie, Qiang, Yu, Hongjun, Zhu, Rixiang. Plio-Pleistocene evolution of Bohai Basin (East Asia): demise of Bohai Paleolake and transition to marine environment. SCIENTIFIC REPORTS[J]. 2016, 6(2016): http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/1760899.
[98] 邓成龙, 巩恩普, 姜宝玉, 王旭. 我国中、新生代主要陆地生物群的年代框架和沉积环境演变研究报告. 科技创新导报[J]. 2016, 13(20): 179-180, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=670349654.
[99] LebretonAnberree, Julie, Li, Shihu, Li, ShuFeng, Spicer, Robert A, Zhang, ShiTao, Su, Tao, Deng, Chenglong, Zhou, ZheKun. Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum. SCIENCEBULLETIN[J]. 2016, 61(11): 897-910, http://dx.doi.org/10.1007/s11434-016-1095-x.
[100] 刘平, 邓成龙, 李仕虎, 蔡书慧, 袁宝印, 卫奇, 朱日祥. 泥河湾盆地下沙沟动物群的磁性地层学定年及其对泥河湾动物群的年代制约. 第四纪研究[J]. 2016, 36(5): 1176-1190, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/dsjyj201605013.
[101] Cai, Shuhui, Tauxe, Lisa, Deng, Chenglong, Qin, Huafeng, Pan, Yongxin, Jin, Guiyun, Chen, Xuexiang, Chen, Wei, Xie, Fei, Zhu, Rixiang. New archaeomagnetic direction results from China and their constraints on palaeosecular variation of the geomagnetic field in Eastern Asia. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2016, 207(2): 1332-1342, http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggw351.
[102] 任收麦, 朱日祥, 邱海峻, 周建波, 邓成龙. 黑龙江省饶河枕状玄武岩古地磁学研究及其构造意义. 地球物理学报[J]. 2015, 58(4): 1269-1283, [103] Chang, Lin, Guo, Zhengtang, Deng, Chenglong, Wu, Haibin, Ji, Xueping, Zhao, Yan, Zhang, Chunxia, Ge, Junyi, Wu, Bailing, Sun, Lu, Zhu, Rixiang. Pollen evidence of the palaeoenvironments of Lufengpithecus lufengensis in the Zhaotong Basin, southeastern margin of the Tibetan Plateau. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2015, 435: 95-104, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.06.007.
[104] Liu, Suzhen, Deng, Chenglong, Xiao, Jule, Li, Jinhua, Paterson, Greig A, Chang, Liao, Yi, Liang, Qin, Huafeng, Pan, Yongxin, Zhu, Rixiang. Insolation driven biomagnetic response to the Holocene Warm Period in semi-arid East Asia. SCIENTIFIC REPORTS[J]. 2015, 5: http://dx.doi.org/10.1038/srep08001.
[105] Huang, Yongjiang, Ji, Xueping, Su, Tao, Wang, Li, Deng, Chenglong, Li, Wenqi, Luo, Hongfen, Zhou, Zhekun. Fossil seeds of Euryale (Nymphaeaceae) indicate a lake or swamp environment in the late Miocene Zhaotong Basin of southwestern China. SCIENCE BULLETIN[J]. 2015, 60(20): 1768-1777, http://dx.doi.org/10.1007/s11434-015-0870-4.
[106] Yi, Liang, Deng, Chenglong, Xu, Xingyong, Yu, Hongjun, Qiang, Xiaoke, Jiang, Xingyu, Chen, Yanping, Su, Qiao, Chen, Guangquan, Li, Ping, Ge, Junyi, Li, Yan. Paleo-megalake termination in the Quaternary: Paleomagnetic and water-level evidence from south Bohai Sea, China. SEDIMENTARY GEOLOGY[J]. 2015, 319(1): 1-12, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/7581.
[107] Sun, Lu, Wang, Yuan, Liu, Caicai, Zuo, Tianwen, Ge, Junyi, Zhu, Min, Jin, Changzhu, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Magnetochronological sequence of the Early Pleistocene Gigantopithecus faunas in Chongzuo, Guangxi, southern China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2014, 354: 15-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.08.049.
[108] Zhang, Yan, Guo, Zhengtang, Deng, Chenglong, Zhang, Shuangquan, Wu, Haibin, Zhang, Chunxia, Ge, Junyi, Zhao, Deai, Li, Qin, Song, Yang, Zhu, Rixiang. The use of fire at Zhoukoudian: evidence from magnetic susceptibility and color measurements. CHINESE SCIENCE BULLETIN[J]. 2014, 59(10): 1013-1020, http://dx.doi.org/10.1007/s11434-013-0111-7.
[109] 张岩, 郭正堂, 邓成龙, 张双权, 吴海斌, 张春霞, 葛俊逸, 赵得爱, 李琴, 宋扬, 朱日祥. 周口店第1地点用火的磁化率和色度证据. 科学通报[J]. 2014, 59(8): 679-686, [110] Yi, Liang, Ye, Xingyong, Chen, Junbing, Li, Yan, Long, Hao, Wang, Xulong, Du, Jinhua, Zhao, Songling, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy and luminescence dating on a sedimentary sequence from northern East China Sea: Constraints on evolutionary history of eastern marginal seas of China since the Early Pleistocene. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2014, 349(1): 316-326, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.07.038.
[111] 王亮亮, 胡东宇, 张立君, 郑少林, 贺怀宇, 邓成龙, 汪筱林, 周忠和, 朱日祥. 辽西建昌玲珑塔地区侏罗纪地层的离子探针锆石U-Pb定年:对最古老带羽毛恐龙的年代制约. 科学通报[J]. 2013, 58(14): 1346-1353, https://www.sciengine.com/doi/10.1360/972012-535.
[112] Deng, C L, He, H Y, Pan, Y X, Zhu, R X. Chronology of the terrestrial Upper Cretaceous in the Songliao Basin, northeast Asia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2013, 385: 44-54, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.07.028.
[113] Li, Shihu, Deng, Chenglong, Yao, Haitao, Huang, Sheng, Liu, Chengying, He, Huaiyu, Pan, Yongxin, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphy of the Dali Basin in Yunnan and implications for late Neogene rotation of the southeast margin of the Tibetan Plateau. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH[J]. 2013, 118(3): 791-807, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8359.
[114] 王元, 金昌柱, 邓成龙, 魏光飚, 严亚玲. 第四纪中华乳齿象属(Sinomastodon,Gomphotheriidae)头骨化石在中国的首次发现. 科学通报[J]. 2013, 58(10): 931-939, http://sciencechina.cn/gw.jsp?action=detail.jsp&internal_id=4814912&detailType=1.
[115] He, Huaiyu, Wang, Xiaolin, Wang, Qiang, Jiang, Shunxing, Cheng, Xin, Zhang, Jialiang, Zhou, Zhonghe, Zhao, Zikui, Jiang, Yangen, Yu, Fangming, Deng, Chenglong, Yang, Jinhui, Zhu, Rixiang. SIMS zircon U-Pb dating of the Late Cretaceous dinosaur egg-bearing red deposits in the Tiantai Basin, southeastern China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2013, 62: 654-661, http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.11.015.
[116] 刘成英, 李仕虎, 邓成龙, 朱日祥. 扬子地块奥陶系碳酸盐岩重磁化机制探讨. 地球物理学报[J]. 2013, 579-591, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=44986403.
[117] Liu ChengYing, Li ShiHu, Deng ChengLong, Zhu RiXiang. On the mechanism of remagnetization of Ordovician carbonates from the Yangtze Block, southwestern China. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION[J]. 2013, 56(2): 579-591, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000315762400021.
[118] 郑妍, 郑洪波, 邓成龙, 王敏杰, 范代读. 还原成岩作用对磁性矿物的影响及古气候意义:以长江口水下三角洲岩芯YD0901沉积物为例. 第四纪研究[J]. 2012, 32(4): 655-662, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=42460398.
[119] 左天文, 成洪江, 刘平, 谢飞, 邓成龙. 泥河湾盆地后沟旧石器遗址的磁性地层学定年. 中国科学:地球科学[J]. 2012, 42(1): 94-102, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=40812515.
[120] Yi, Liang, Yu, Hongjun, Ortiz, Joseph D, Xu, Xingyong, Qiang, Xiaoke, Huang, Haijun, Shi, Xuefa, Deng, Chenglong. A reconstruction of late Pleistocene relative sea level in the south Bohai Sea, China, based on sediment grain-size analysis. SEDIMENTARY GEOLOGY[J]. 2012, 281: 88-100, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000312754900007.
[121] Liu, Yong, Shi, Zhengtao, Deng, Chenglong, Su, Huai, Zhang, Wenxiang. Mineral magnetic investigation of the Talede loess-palaeosol sequence since the last interglacial in the Yili Basin in the Asian interior. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2012, 190(1): 267-277, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000305080900019.
[122] Liu, Ping, Deng, Chenglong, Li, Shihu, Cai, Shuhui, Cheng, Hongjiang, Yuan Baoyin, Wei, Qi, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the Xiashagou Fauna and implication for sequencing the mammalian faunas in the Nihewan Basin, North China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2012, 315: 75-85, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2011.11.011.
[123] Liu, Caicai, Deng, Chenglong, Liu, Qingsong. Mineral magnetic studies of the vermiculated red soils in southeast China and their paleoclimatic significance. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2012, 329: 173-183, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.02.035.
[124] He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Wang, Pujun, Pan, Yongxin, Zhu, Rixiang. Toward age determination of the termination of the Cretaceous Normal Superchron. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS[J]. 2012, 13(1): http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8727.
[125] Ge, Junyi, Guo, Zhengtang, Zhan, Tao, Yao, Zhengquan, Deng, Chenglong, Oldfield, Frank. Magnetostratigraphy of the Xihe loess-soil sequence and implication for late Neogene deformation of the West Qinling Mountains. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2012, 189(3): 1399-1408, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/8932.
[126] 刘彩彩, 邓成龙. 南方红土的磁性矿物组成及其区域性差异. 第四纪研究[J]. 2012, 32(4): 626-634, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=42460395.
[127] He, Huaiyu, Deng, Chenglong, Pan, Yongxin, Deng, Tao, Luo, Zhaohua, Sun, Jimin, Zhu, Rixiang. New 40Ar/39Ar dating results from the Shanwang Basin, eastern China: Constraints on the age of the Shanwang Formation and associated biota. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS[J]. 2011, 187(1-2): 66-75, http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2011.05.002.
[128] Liu, Chengying, Ge, Kunpeng, Zhang, Chunxia, Liu, Qingsong, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Nature of remagnetization of Lower Triassic red beds in southwestern China. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2011, 187(3): 1237-1249, http://ir.iggcas.ac.cn/handle/132A11/9600.
[129] 黄清华, 吴怀春, 万晓樵, 贺怀宇, 邓成龙. 松辽盆地白垩系综合年代地层学研究新进展. 地层学杂志[J]. 2011, 35(3): 250-257, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=38712693.
[130] Zuo TianWen, Cheng HongJiang, Liu Ping, Xie Fei, Deng ChengLong. Magnetostratigraphic dating of the Hougou Paleolithic site in the Nihewan Basin, North China. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES[J]. 2011, 54(11): 1643-1650, http://dx.doi.org/10.1007/s11430-011-4221-2.
[131] 刘彩彩, 邓成龙. 南方红土磁性地层年代学研究进展. 地学前缘[J]. 2011, 18(4): 158-170, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=38673612.
[132] Ao, Hong, Deng, Chenglong, Dekkers, Mark J, Liu, Qingsong, Qin, Li, Xiao, Guoqiao, Chang, Hong. Astronomical dating of the Xiantai, Donggutuo and Maliang Paleolithic sites in the Nihewan Basin (North China) and implications for early human evolution in East Asia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2010, 297(1): 129-137, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.07.022.
[133] Liu, Caicai, Deng, Chenglong, Liu, Qingsong, Zheng, Longting, Wang, Wei, Xu, Xinming, Huang, Sheng, Yuan, Baoyin. Mineral magnetism to probe into the nature of palaeomagnetic signals of subtropical red soil sequences in southern China. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2010, 181(3): 1395-1410, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04592.x.
[134] Liu, Ping, Deng, Chenglong, Li, Shihu, Zhu, Rixiang. Magnetostratigraphic dating of the Huojiadi Paleolithic site in the Nihewan Basin, North China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2010, 298(3-4): 399-408, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.10.027.
[135] Li JinHua, Pan YongXin, Liu QingSong, Qin HuaFeng, Deng ChengLong, Che RenChao, Yang XinAn. A comparative study of magnetic properties between whole cells and isolated magnetosomes of Magnetospirillum magneticum AMB-1. CHINESE SCIENCE BULLETIN[J]. 2010, 55(1): 38-44, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=32644122.
[136] LI JinHua, PAN YongXin, LIU QingSong, QIN HuaFeng, DENG ChengLong, CHE RenChao, YANG XinAn. A comparative study of magnetic properties between whole cells and isolated magnetosomes of Magnetospirillum magneticum AMB-1. 中国科学通报:英文版[J]. 2010, 38-44, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=32644122.
[137] Ao, Hong, Deng, Chenglong, Dekkers, Mark J, Liu, Qingsong. Magnetic mineral dissolution in Pleistocene fluvio-lacustrine sediments, Nihewan Basin (North China). EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS[J]. 2010, 292(1-2): 191-200, http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2010.01.035.
[138] 贺怀宇, 王英, 邓成龙, 朱日祥. 月壤中的稀有气体. 地球化学[J]. 2010, 39(2): 123-130, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=33165984.
[139] Ao, Hong, Deng, Chenglong, Dekkers, Mark J, Sun, Youbin, Liu, Qingsong, Zhu, Rixiang. Pleistocene environmental evolution in the Nihewan Basin and implication for early human colonization of North China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2010, 223(vol. 223-224): 472-478, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.02.002.
[140] 朱日祥, 李献华, 侯先光, 潘永信, 王非, 邓成龙, 贺怀宇. 梅树村剖面离子探针锆石U-Pb年代学:对前寒武纪-寒武纪界线的年代制约. 中国科学:D辑[J]. 2009, 1105-1111, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=31341725.
[141] Ao, Hong, Dekkers, Mark J, Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang. Palaeclimatic significance of the Xiantai fluvio-lacustrine sequence in the Nihewan Basin (North China), based on rock magnetic properties and clay mineralogy. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2009, 177(3): 913-924, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.04082.x.
[142] 刘青松, 邓成龙. 磁化率及其环境意义. 地球物理学报[J]. 2009, 1041-1048, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=30147620.
[143] 朱日祥, 李献华, 侯先光, 潘永信, 王非, 邓成龙, 贺怀宇. 梅树村剖面离子探针锆石U-Pb年代学:对前寒武纪-寒武纪界线的年代制约. 中国科学D辑[J]. 2009, 1105-1111, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=31341725.
[144] 金昌柱, 秦大公, 潘文石, 唐治路, 刘金毅, 王元, 邓成龙, 王頠, 张颖奇, 董为, 同号文. 广西崇左三合大洞新发现的巨猿动物群及其性质. 科学通报[J]. 2009, 765-773, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=29934311.
[145] 李金华, 潘永信, 刘青松, 秦华峰, 邓成龙, 车仁超, 杨新安. 趋磁细菌Magnetospirillum magneticum AMB-1全细胞和纯化磁小体的磁学比较研究. 科学通报[J]. 2009, 3345-3351, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=32205186.
[146] Deng, Chenglong, Zhu, Rixiang, Zhang, Rui, Ao, Hong, Pan, Yongxin. Timing of the Nihewan formation and faunas. QUATERNARY RESEARCH[J]. 2008, 69(1): 77-90, http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2007.10.006.
[147] Liu, Caicai, Xu, Xinmin, Yuan, Baoyin, Deng, Chenglong. Magnetostratigraphy of the Qiliting section (SE China) and its implication for geochronology of the red soil sequences in southern China. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL[J]. 2008, 174(1): 107-117, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03814.x.
[148] 邓成龙. 黄土高原西部白草塬剖面L1和S1记录的古地磁场特征. 第四纪研究[J]. 2008, 28(5): 854-865, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=28351894.
[149] 刘武, 武仙竹, 李宜垠, 邓成龙, 吴秀杰, 裴树文. 湖北郧西黄龙洞古人类用火证据. 科学通报[J]. 2008, 53(24): 3096-3103, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=29156388.
[150] 刘彩彩, 敖红, 邓成龙. 泥河湾盆地大长梁剖面河湖相沉积序列的细腰磁滞回线性质及其环境意义. 第四纪研究[J]. 2007, 27(6): 1072-1080, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=25865883.
[151] 敖红, 邓成龙. 磁性矿物的磁学鉴别方法回顾. 地球物理学进展[J]. 2007, 22(2): 432-442, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=24416003.
[152] 邓成龙, 刘青松, 潘永信, 朱日祥. 中国黄土环境磁学. 第四纪研究[J]. 2007, 27(2): 193-209, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=24106003.
[153] 邓成龙, 潘永信, 刘青松. 磁铁矿和磁赤铁矿磁化率的温度和频率特性及其环境磁学意义. 第四纪研究[J]. 2007, 27(6): 955-962, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=25865869.
[154] 朱日祥, 邓成龙, 潘永信. 泥河湾盆地磁性地层定年与早期人类演化. 第四纪研究[J]. 2007, 27(6): 922-944, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=25865867.
[155] 朱日祥, 潘永信, 邓成龙. 地磁场与生物的磁效应. 科技导报[J]. 2006, 24(8): 5-7, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=22600124.
[156] 朱日祥, 刘青松, 潘永信, 邓成龙, 张睿, 王先锋. 马兰黄土剩磁不存在显著Lock-in效应:来自Laschamp地磁漂移的证据. 中国科学D辑[J]. 2006, 36(5): 430-437, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd200605004.
[157] Deng, CL, Wei, Q, Zhu, RX, Wang, HQ, Zhang, R, Ao, H, Chang, L, Pan, YX. Magneto stratigraphic age of the Xiantai Paleolithic site in the Nihewan Basin and implications for early human colonization of Northeast Asia. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS[J]. 2006, 244(1-2): 336-348, http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2006.02.001.
[158] 王红强, 邓成龙, 朱日祥, 谢飞. 泥河湾盆地岑家湾旧石器遗址的古地磁定年. 中国科学D辑[J]. 2006, 36(3): 273-279, https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zgkx-cd200603008.
[159] 朱日祥, K.A., Hoffman, R., Potts, 邓成龙, 潘永信, 郭斌, 石采东, 郭正堂, 袁宝印, 侯亚梅, 黄慰文. 人类在东北亚的最早出现. 文物春秋[J]. 2006, 65-71, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=21303641.
[160] Deng, CL, Shaw, J, Liu, QS, Pan, YX, Zhu, RX. Mineral magnetic variation of the Jingbian loess/paleosol sequence in the northern Loess Plateau of China: Implications for Quaternary development of Asian aridification and cooling. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS[J]. 2006, 241(1-2): 248-259, http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2005.10.020.
[161] 姚海涛, 邓成龙, 朱日祥. 元谋人时代研究评述——兼论我国早更新世古人类时代问题. 地球科学进展[J]. 2005, 20(11): 1191-1198, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=20642587.
[162] 姚海涛, 邓成龙, 吕连清. 元谋盆地河湖相沉积物磁性地层学研究综述. 地球物理学进展[J]. 2005, 20(2): 518-523, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=16034388.
[163] 潘永信. 趋磁细菌磁小体的生物矿化作用和磁学性质研究进展. 科学通报[J]. 2004, 49(24): 2505-2510, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=1.1886591E7.
[164] 王红强, 邓成龙. 泥河湾层磁性地层学研究回顾. 地球物理学进展[J]. 2004, 19(1): 26-35, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9687255.
[165] 琚宜太, 王少怀, 张庆鹏, 旺罗, 邓成龙. 福建三明地区被污染土壤的磁学性质及其环境意义. 地球物理学报[J]. 2004, 47(2): 282-288, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9333310.
[166] 王晓勇, 鹿化煜, 李珍, 邓成龙, 谭红兵, 宋友桂. 青藏高原东北部黄土堆积的岩石磁学性质及其古气候意义. 科学通报[J]. 2003, 48(15): 1693-1699, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=9034958.
[167] 潘永信, 邓成龙, 朱日祥, 黄宝春. 岩石磁学与古地磁实验室简介. 地球物理学进展[J]. 2003, 18(2): 177-181, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=8015056.
[168] 袁宝印, 邓成龙, 吕金波, 金昌柱, 吴玉书. 北京平原晚第四纪堆积期与史前大洪水. 第四纪研究[J]. 2002, 22(5): 474-482, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6839951.
[169] 邓成龙, 朱日祥, 袁宝印. 黄土高原全新世风成沉积的岩石磁学性质及其古气候意义. 海洋地质与第四纪地质[J]. 2002, 22(4): 37-45, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7117280.
[170] 邓成龙, Vero.,KL. 陕西交道全新全黄土—黑垆土磁化率的CBD研究. 地球物理学报[J]. 2000, 43(4): 505-514, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=4527489.